Nekad ansvarsfrihet

Ang tillämpning av "Minoritetsskyddsprincipen"

Om Minoritetsskyddsprincipen", "10% regeln" åberopas vid ett årsmöte för ideell förening såsom samfällighetsförening, bostadsrättsförening, och minst 10% av mötesdeltagarna avslår ansvarsfrihet för styrelsen,

Vad blir konsekvensen?

(Vad jag vet hände i Swedbank att Styrelseordf. Anders Sundström och vd Michael Wolf inte beviljades ansvarsfrihet då 16% av mötesdeltagarna avslog ansvarsfrihet).


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nekad ansvarsfrihet

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det innebär om ansvarsfrihet inte beviljas styrelseledamöterna i en ideell förening. Det är en allmän associationsrättslig princip, så om du även funderar över andra typer associationer så är svaret generellt tillämpbart. Vad gäller ideella föreningar finns ingen direkt tillämplig lagstiftning, utan vägledning får hämtas från praxis och ur föreningens stadgar.

Att bli nekad ansvarsfrihet innebär att föreningsstämman håller möjligheten öppen för att rikta ett skadeståndsanspråk mot den aktuella styrelseledamoten för en handling som denne utförde/ medverkade till under det föregående räkenskapsåret. Det behöver inte nödvändigtvis leda till att ett skadeståndsanspråk faktiskt framställs, utan i många fall ses det som en "varning" eller en indikation på att ledamoten bör avträda från sitt uppdrag. Huvudregeln är dock i de flesta fall att det är en processförutsättning för att få ställa ledamoten till svars. Beviljas ansvarsfrihet innebär det således som huvudregel att denne inte behöver oroa sig för eventuella anspråk.

Sammanfattning

Att neka en styrelseledamot ansvarsfrihet är alltså som huvudregel en processförutsättning för att få väcka en skadeståndstalan. Dock har inte styrelsen någon skyldighet att faktiskt väcka en sådan talan och konsekvensen blir då inte mer än att det ses som en varning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000