Neka medlemskap i BRF pga brottslighet

2021-03-10 i Föreningar
FRÅGA
Jag undrar om en bostadsrättsförening kan neka en köpare inträde i föreningen med hänvisning till att köparen är tidigare straffad? Om föreningen skulle neka köparen inträde på denna grund, kan köparen i så fall begära hyresnämndens överprövning av föreningens ställningstagande enligt bostadsrättslagen 2:10?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medlemskap i en bostadsrättsförening regleras dels i bostadsrättslagen (BRL), dels i föreningens stadgar.

Grunder till att neka medlemskap
Bostadsrättslagen stadgar att medlemsskap ska beviljas om föreningen "skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare" (2 kap. 3 § BRL). Formuleringen är inte helt lätt att tolka, men vad som ska beaktas är personens betalningsförmåga och dess skötsamhet i egenskap av medlem i föreningen. Detta innebär att kriminalitet i allmänhet inte är ett giltigt skäl till ett nekande. Kan man däremot anta att kriminaliteten kan påverka boendet, kan det utgöra en godtaglig grund för att neka medlemskap. Grunden bör då framförallt vara brott med samband med hemmet, exempelvis i form av våld eller försäljning av narkotika i hemmet. I lagens förarbeten har dock uttalats att personliga kvalifikationer som grund för avslag ska användas restriktivt.

Tidigare domar
I hovrättens mål ÖH 9029-09, beviljade domstolen medlemskap till en person som var tidigare dömd för fem fall av misshandel. Man hänvisade bland annat till att det senaste brottet var begånget för mer än 5 år sedan samt att han tidigare hade varit med och startat en bostadsrättsföreningen där ingen hade anmärkt på hans skötsamhet. I målet ÖH 873-12, var personen åtalad för mordbrand, men blev senare frikänd då han inte ansågs medveten om vad han gjorde. Personen medicinerades och hade kontakt med läkare. Hovrätten beviljade medlemskap då det var en engångsföreteelse som utlösts av sjukdom.

Överklagande av ett avslag
Ett avslag på medlemskap kan inom en månad från dess att beslutet delgivits överklagas till Hyresnämnden (2 kap. 10 § BRL). Om bostadsrättsföreningen anses ha gjort en vårdslös bedömning av medlemskapet kan de även bli skadeståndsskyldiga.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan ett medlemskap nekas på grund av brottslighet, men det ställs relativt höga krav. Av betydelse är framförallt om brottsligheten kan påverka boendet och betalningsförmågan, samt om brottet begåtts nyligen eller för en lång tid sedan. Beslutet kan överklagas enligt den bestämmelse du nämner.

Hoppas du är nöjd med ditt svar!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96379)