FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/01/2018

Nationellt identitetskort (id-kort) utan vårdnadshavares samtycke

Hej

Jag har ett plast barnbarn som gärna skulle vilja följa med oss till Fredrikshamn i Danmark och till badlandet på The Reef hotell där. Vi åker över ca 5-10 gånger per år och bara njuter av att komma dit en stund. Även dagskryssningar men nu är det så att pappan till den 9 åriga flickan vägrar skriva på papper för att hon skall få nationellt idkort.

Även familjerätt, socialtjänsten struntar i mammans önskemål.

Hur skall vi gå tillväga ?

Polisen föreslår sökande av egen vårdnad.

Tacksam för svar

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om anskaffning av nationellt identitetskort för minderårig regleras i Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort, samt i Föräldrabalken (FB).

Formkrav för en ansökan om ett nationellt identitetskort anges i Förordning (2005:661) 3§. Däri anges att ansökan måste vara skriftlig och undertecknas av sökande i närvaro av den person som tar emot ansökan hos passmyndigheten (Polisens passexpeditioner). Kravet på undertecknande gäller dock inte om sökande inte kan skriva sitt namn. Vidare framkommer det av paragrafen att sökande, i samband med sin ansökan, dels måste låta sig fotograferas av passmyndigheten, liksom kunna styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap, samt sina övriga personuppgifter.

För minderåriga gäller utöver ovannämnda krav, ytterligare ett. Minderåriga som ansöker om nationellt identitetskort måste nämligen, i enlighet med vad ni redan har erfarit, ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Då föräldrarna i er situation har gemensam vårdnad, måste skriftligt medgivande finnas från de båda. Endast under väldigt speciella omständigheter kan undantag göras från denna huvudregel. Sådana omständigheter kan t ex vara att en av vårdnadshavarna inte kan ge sitt medgivande pga utlandsvistelse, men det är uppenbart att medgivande skulle ha lämnats om hen varit hemma. Ett annat exempel är om barnet i fråga långvarigt har varit placerad i familjehem och tappat den naturliga kontakten med sina vårdnadshavare.

Med utgångspunkt i vad du har berättat om ert fall kan det bli väldigt svårt att få en ansökan om ett nationellt identitetskort beviljad utan pappans underskrift, Förordning (2005:661) 8§. Riktlinjer på området är att stor restriktivitet ska iakttas gällande utfärdanden av nationella identitetskort mot vårdnadshavares uttalade viljor. Sannolikheten att sådana speciella omständigheter föreligger som undantar ditt bonusbarnbarn från kravet att visa upp medgivande från båda sina vårdnadshavare är därför relativt liten. Något som också talar för detta är att polisen vid er ansökan rekommenderade mamman att väcka talan om ensam vårdnad.

Liksom polisen i ert fall redan har varit inne på, återstår det nämligen endast för mamman att väcka talan om ensam vårdnad i rätten när medgivande inte kan erhållas, och det heller inte föreligger sådana speciella omständigheter som motiverar ett undantag. Som ensam vårdnadsgivare skulle hon nämligen själv få bestämma i frågor rörande dotterns personliga förhållanden, vilket inkluderar frågor om utfärdanden av identitetshandlingar, FB 6:2. Talan om ensam vårdnad ska väckas i tingsrätten i den ort där flickan har sin hemvist, FB 6:5, 6:17.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”