Närstående vid andrahandsuthyrning.

2021-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Vem räknas som närstående vid upplåtelse i andra hand?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vem som räknas som närstående vid upplåtelse i andra hand.

För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand så krävs att man har hyresvärdens samtycke (12 kap. 39 § jordabalk). Om inte hyresvärden lämnar godkännande till en andrahandsuthyrning så kan man ansöka om tillstånd hyresnämnden, vilket ''trumfar'' hyresvärdens samtycke. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till en sådan uthyrning under vissa förutsättningar (12 kap. 40 § jordabalk). Förutsättningar som enligt lag godtas är t.ex. pga. ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen.

När det gäller egen uthyrning av bostadsrätt så är det mycket mer tillåtande regler för den som hyr ut. Dock krävs även här samtycke från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden (7 kap. 10 och 11 § bostadsrättslagen). Om ansökan ej godtas av bostadsrättsföreningen och man ansökt om tillstånd hos hyresnämnden gör hyresnämnden en intresseavvägning mellan bostadsrättsföreningens intressen och bostadsrättsinnehavarens intressen. Hyresnämnden anser ofta att uthyrning till närstående kan vara skäl till att tillstånd ska ges. Dock kan det skilja sig åt beroende på om den tilltänkta hyresgästen är en äldre släkting i behov av bostad i närheten av sina släktingar eller ett gäng ungdomar där inte alla är närstående. Det finns alltså inget klar svar på hur ''närstående'' ska definieras, utan det blir en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96531)