FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen25/06/2018

Näringsidkarens upplysningsplikt vid reparation av bil

Hej,

Jag skriver till Er för att få råd beträffande rep. av min dotters bil.

Min dotter lämnade in bilen hos en verkstad här i staden den 14 maj, bilen vägrade att starta och avgasröret skulle behövas bytas. Hon bad och fick ett kostnadsförslag som accepterades på c: a 5000: -.

Sen dess har inte verkstaden hört av sig utan vi har fått höra av oss hur det går, 1: a gången efter 1 vecka och då säger dom att dom inte hittar felet men återkommer med besked.

Den 11 juni ringer min dotter och får besked att kamremmen har gått av och det blir mycket dyrt att reparera, dyrare än vad bilen är värd.

Dom har börjat i fel ända och kostat på att byta avgassystemet. Vi har nu varit hos dom och diskuterat och dom säger att kamremmen hade kuggat över och därför startade inte bilen och när dom höll på med den så gick kamremmen av. Dom föreslår att vi skriver över bilen på dom så stryker dom alla kostnader.

Vad är det som gäller? Har verkstaden rätt att göra på detta sättet när man har gett ett muntligt kostnadsförslag på reparationen, dom bör väl veta vad som ska göras innan dom kostar på ett nytt avgassystem, och framförallt ha en dialog med kunden.

Vår dotter är förtvivlad, nu står hon i valet, betala 6000:- för en bil med havererad motor eller skänka bort bilen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din dotter har lämnat in bilen för reparation i egenskap av konsument. Därmed blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig.

Verkstaden måste agera fackmässigt

Näringsidkaren är skyldig att utföra tjänsten fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Näringsidkaren måste även tillvarata konsumentens intressen och samrådamed denne i den utsträckning som behövs (4 § första stycket KtjL).

Verkstaden är skyldig att avråda från att utföra arbetet

Näringsidkaren är skyldig att avråda konsumenten att beställa en tjänst om priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter som inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten (6 § första stycket KtjL).

Verkstaden har inte uppfyllt sin undersökningsplikt

Med bakgrund i kravet på fackmässighet som presenteras ovan bör verkstaden ha funnit att åtgärder för att få bilen att starta var nödvändiga. Detta oavsett om din dotter sa att hon även ville ha detta avhjälpt eller inte då hon fick prisförslaget på 5000 kr. Därmed bör de ha meddelat henne att detta var en lämplig åtgärd att vidta vid bytet av avgassystemet (4 § första stycket KtjL). Åtgärden kan inte antas vara till rimlig nytta för henne eftersom hon, trots bytet av avgassystem inte kan använda bilen. Verkstaden måste ha förstått att syftet med att lämna in bilen på reparation var att kunna bruka den och därför bör de, om de endast uppfattade att din dotter ville byta avgassystemet, ha upplyst henne om att även kamremmen skulle behöva bytas för att bilen skulle bli brukbar. Alternativt avrått henne från att beställa bytet av avgassystemet (6 § första stycket KtjL).

Vad behöver din dotter betala?

Jag förstår det som att din dotter och verkstaden inte avtalat om exakt pris, utan att verkstaden lämnat en ungefärlig prisuppgift på 5000 kr. Jag gör bedömningen att din dotter bett om hjälp både med att få bilen att starta och att byta avgasröret. Det framgår inte helt av frågan hur tydligt det var vad som behövde göras med bilen och om kamremmen skulle behöva bytas. Verkstaden borde dock ha upptäckt vad som behövde göras med bilen innan de gav din dotter en prisuppgift. När denna nu har getts är de bundna av denna. Det angivna prisförslaget får inte överskridas med mer än 15 % av det uppgivna priset, dvs. 5750 kr (36 § andra stycket KtjL).

Sammanfattande svar och råd

Det framgår inte helt av frågan om din dotter påtalade att hon ville ha både avgassystemet bytt och hjälp med att få bilen att starta då hon fick prisförslaget av verkstaden. Oavsett kan din dotter varken tvingas lämna ifrån sig bilen eller betala 6000 kr. Hon kan däremot krävas på 5750 kr för en fungerande bil, dvs. med bytt avgassystem och ny kamrem. Detta följer av att verkstaden inte agerat fackmässigt. Var det så att de endast uppfattade att din dotter ville ha avgassystemet bytt då hon fick prisförslaget bör de ändå ha påtalat att hon även borde laga kamremmen.

Mitt råd är att ni återigen vänder er till verkstaden och kräver att de även ska reparera kamremmen till en kostnad av högst 5750 kr. Skulle ni inte nå framgång med era krav kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad av dem.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?