När vi skiljer oss- har jag rätt till hälften av värdet som min make drar in?

2019-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Om jag och min man skall skilja oss och han har en förmögenhet som uppskattas ha ett värde på 100 0000 pga att han skriver böcker och säljer. När vi skiljer oss, har jag rätt till hälften av värdet som han drar in?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du hittar regler om skilsmässa och hur egendom delas mellan makar i Äktenskapsbalken (ÄktB), den hittar du här.

Som huvudregel är svaret ja på din fråga förutsatt att ni inte har skrivit ett äktenskapsförord. Om du och din man skiljer er så ska en bodelning ske där er egendom delas upp mellan er. Bodelningen innebär alltså att man sammanställer alla era skulder och tillgångar och sedan delar lika på det. Det framgår av ÄktB 9 kap. 1§. Det som ska delas lika är er så kallade "giftorättsgods". Allt som inte är er enskilda egendom är giftorättsgods, ÄktB 7 kap 1-2 §§.

Vad räknas då som ens enskilda egendom? Jo det är så att det inte räcker med att du har köpt något för dina egna pengar eller att du köpte en sak innan ert förhållande för att det ska räknas som din enskilda egendom. Enligt reglerna måste det uttryckligen stå i ett äktenskapsförord vad som är respektive makes enskilda egendom. Om du har ärvt något eller fått en gåva med villkoret att det ska vara din enskilda egendom räknas det också som din enskilda egendom. Men detta måste då stå i ett testamente eller i ett gåvobrev att det ska vara ens enskilda egendom.

Allt giftorättsgods delas på hälften vid en bodelning i enlighet med ÄktB 11 kap 3 §. Detta innebär alltså att du har rätt till hälften av värdet din make drar in.

Dock kan det uppstå undantagsfall enligt ÄktB 12 kap 1§. Dessa träder in när man anser att det är orimligt att giftorättsgodset delas lika. Detta kan handla om att att äktenskapet inte varat i fem år eller att det anse svara orimligt att ert giftorättsgods delas lika då den ena maken har mycket större förmögenhet än den andra. Din make har stor förmögenhet och om man skulle bedöma att du gynnas orimligt mycket av bodelningen vid äktenskapsskillnad kan det ske att din make får behålla mer av sin förmögenhet.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline annars

Vänligen,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82647)