När verkställs en fängelsedom?

2019-08-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej igen! Jag vill gärna veta hur det går till om en person döms till fängelse tex för stöld. När verkställs straffet? Direkt efter dom eller kan personen gå hem och sen infinna sig på fängelset vid ett visst datum?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer kika närmare på strafftidslagen.

Straffet får verkställas först sedan domen vunnit laga kraft

Om domen inte överklagas inom utsatt tid, så vinner domen laga kraft, och först då kan domen verkställas (2 § strafftidslagen).

Det kan gå fortare om den dömde begär det och straffet är verkställbart, varpå domen kan verkställas omedelbart (5 § strafftidslagen).

Domen ska vanligtvis verkställas inom tre månader

Normalt ska domen verkställas av Kriminalvården inom tre månader från det att domen vunnit laga kraft. Kriminalvården ska ge den dömde en utsatt tid (6 § strafftidslagen).

Dock kan den dömde begära uppskov med sex månader åt gången på grund av särskilda skäl relaterade till exempelvis hälsa, arbete, utbildning och så vidare, dock högst i 12 månader (14 § strafftidslagen).

Sitter den dömde frihetsberövad och ska vara fortsatt häktad även efter domen verkställs domen direkt när domen vunnit laga kraft (8 § strafftidslagen).

Vill man inte vänta kan man kontakta placeringsgruppen på Kriminalvårdens huvudkontor och avlämna en nöjdförklaring, eller inställa sig på närmsta häkte eller anstalt (11 § strafftidslagen).

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?