När universell testamentstagare dör före upprättaren

I min pappas inbördes testamente står det att hans fru ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Min pappa gifte om sig 1982 och dog 2010.

Kvinnan han gifte sig med har inga egna barn och de har inga gemensamma barn

I testamentet står att vid bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen delas så att hälften tillfaller min pappas frus

brorson eller hans bröstarvingar och den andra hälften delas mellan mig och min bror eller våra bröstarvingar.

Om det blir så att brorsonen som idag inte har några bröstarvingar avlider före pappas fru, vem skall då ärva de 50% ?

Blir det allmänna arvsfonden eller tillfaller den delen även mig och min bror ?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Vi börjar från början. Vid den ena makens död görs först och främst en bodelning. Makarnas giftorättsgods delas då på hälften. Den döde makens kvarlåtenskap blir halva giftorättsgodset tillsammans med eventuell enskild egendom. Den del den efterlevande maken får som sin hälft äger denne med full äganderätt, dvs den har rätt att göra precis vad den vill med egendomen. Den döde makens kvarlåtenskap går enligt lag till den efterlevande maken med fri förfoganderätt, vilket även följer av din pappas och hans frus inbördes testamente. Dock kan testamentet inte inskränka din och din brors rätt till er respektive laglott, i det fall att er pappa dör. Laglotten är halva arvslotten, dvs hälften av det ni skulle fått om testamentet inte fanns (7 kap 1 § ärvdabalken). För att få ut den måste ni påkalla jämkning av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Eftersom att ni är särkullbarn har ni rätt att få ut er laglott direkt. Resterande del får din pappas fru med fri förfoganderätt enligt testamentet.

När hans fru sedan avlider ska enligt testamentet 50 % delas mellan dig och din bror, resterande 50 % går till fruns brorson. Om ni inte lever då arvet ska delas ut, träder era barn i ert ställe. I det fall att testamentet inte kan verkställas vad gäller en av testamentstagarna utgår man ifrån att dennes del ska delas på de andra testamentstagarna, dvs du och din bror (11 kap 7 § ärvdabalken). Detta gäller dock bara så länge det inte efter en individuell tolkning av testamentet kan utrönas en vilja som går emot presumtionen i 11 kap 7 §. Det är således inte uteslutet att brorsonens 50 % istället går till Allmänna Arvsfonden eller till legala arvingar, dvs personer som skulle fått ärva om testamentet inte funnits.

Till vem/vilka brorsonens 50 % av arvet går, i det fall att han dör innan er pappas fru, beror således på hur testamentet tolkas. Kan det utrönas att det fanns en vilja att var sida skulle få 50 %, kan det vara så att det istället tillfaller fruns eventuella legala arvingar eller till Allmänna Arvsfonden. I och med att utgången är så beroende av de omständigheter som föreligger kring detta testamente, är det tyvärr svårt för mig att ge något klarare svar än detta.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning