När träder en framtidsfullmakt i kraft?

2019-03-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Jag vet att det är när fullmaktsgivaren är för sjuk för att ingå avtal. Men vem bedömer det och vilken verkan har det på tredje man? Hur vet till exempel tredje man att fullmaktsgivaren inte är kapabel till att ingå avtal och att framtidsfulmakten verkligen gäller när fullmaktstagaren hävdar att den gäller? Behövs någon bilaga till fullmakten med läkarintyg, intyg om omyndigförklarande av fullmaktsgivaren etc?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller framtidsfullmakter finns en specifik lag som reglerar just detta område. Lagen om framtidsfullmakter.

Om fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren är för sjuk för att ingå avtal så börjar fullmakten gälla. Det är alltså upp till fullmaktshavaren själv att bedöma. Det finns däremot två undantag. Om det har skrivits in i fullmakten att en granskare eller domstol ska bedöma ikraftträdandet måste så ske för att fullmakten ska gälla. Detta framkommer av 9§ Lagen om framtidsfullmakter.

Fullmaktshavaren är fri att skicka en ansökan till tingsrätten där fullmaktsgivaren bor för att få ikraftträdandet fastställt även om detta inte är ett krav i fullmakten. Tingsrätten hämtar därefter själva in läkarintyg och andra yttranden för att sedan ta ett beslut. Detta enligt 9-14 §§ Lagen om framtidsfullmakter.

Om det inte finns några bestämmelser kring ikraftträdandet bestämmer fullmaktshavaren helt själv och behöver inte motivera sitt beslut med läkarintyg eller dylikt. Detta får däremot inte missbrukas då nära släktingar kan uppmärksamma överförmyndaren vilket skulle kunna innebära en prövning huruvida fullmaktsgivaren var tillräckligt sjuk för att fullmakten skulle gälla. Det torde däremot vara ett uppenbart missbrukande av sin position för att det skulle leda till några problem.

Visar fullmaktshavaren upp fullmakten för tredje man när den ingår avtal å fullmaktsgivarens vägnar gäller avtalet gentemot fullmaktsgivaren. Förutsatt att avtalet omfattas av fullmakten. Fullmaktshavaren behöver alltså inte bevisa för tredje man att fullmaktsgivaren är sjuk.

Fullmaktsgivaren kan fortfarande ingå egna avtal som den är bunden av. Fullmakt ger endast ytterligare en person möjlighet att ingå avtal för dig. Men fullmakten tar inte bort fullmaktsgivarens egen förmåga att sluta avtal. Skulle fullmaktsgivaren bli så sjuk att den inte torde sluta egna avtal blir det istället god man eller förvaltare som blir aktuellt.

Om det skulle uppstå några problem med framtidsfullmakten och det skulle uppstå en tvist kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll