FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/12/2020

När släpps person dömd till fängelsestraff?

Hej! Min man har dömts för mutbrott till 18 månaders fängelse. Han är inte dömd sen tidigare för någonting ,har jobb och frivården har gjort en utredning att han skulle passar för samhällstjänst men ändå blev de fängelse. När kan jag räkna med att han är tillbaka hemma hos mig för jag behöver honom med tanke på min sjukdomsbild där hn är mitt stora stöd och hjälte. Advokaten hans nämnde nått om 6 månader eller 9 månader men vad beror de på om hur lång tid det blir? Han har ett ordnat jobb där de stöttar honom i detta tragiska och har dörren öppen för honom att komma tillbaka så snabbt han kan. Tacksam för snabbt svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 26 kap. 6 § brottsbalken (BrB) ska den som dömts till fängelse friges villkorligt när personen avtjänat två tredjedelar av sitt straff, om det inte föreligger synnerliga skäl mot enligt 26 kap. 6 a § och 7 § BrB. Vid bedömning om synnerliga skäl föreligger ska allt som inträffat under anstaltsvistelsen beaktas. Om den dömde har brutit mot förskrifter flertalet gånger, eller om enstaka överträdelser varit särskilt allvarliga (tex. rymning), anses synnerliga skäl föreligga. I sådana fall skjuts möjlighet till villkorlig frigivning upp i tiden.

Om din man inte bryter mot föreskrifter under tiden han avtjänar sitt fängelsestraff kommer din man friges villkorligt efter två tredjedelar av straffet. Det vill säga efter 12 månader. Att vara villkorligt frigiven innebär att din man får bo i ert hem men han måste enligt 26 kap. 11 § BrB vara skötsam, efter egen förmåga försöka försörja sig och betala eventuellt utdömt skadestånd. Samt så har den frigivne en skyldighet att inställa sig hos kriminalvården vid kallelse.

Vid misskötsel kan frivården besluta om särskild föreskrift och varning enligt 26 kap. 19 § BrB, och vid allvarliga överträdelser kan den villkorliga frigivningen genom förklaring av övervakningsnämnden förverkas vilket betyder att den frigivne ska åter till fängelset till en tid om högst 90 dagar åt gången.

Sammanfattningsvis så kan din man friges villkorligt efter 12 månader (2/3 av 18) om han följer alla föreskrifter på anstalten och då får han bo i ert hem så länge som han sköter förskrifterna kriminalvården meddelat i samband med frigivningen.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo