När räknas ny brottslighet som återfall?

2017-12-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Om jag har begått ett brott för mer än 10 år sedan, och nu begår ett brott igen, kommer det tidigare brottet att synas för domstolen när dom beslutar om vad jag ska få för straff? Som jag förstår det så kan man få värre straff om det gäller återfall men jag hittar ingen information om hur långt tillbaka i tiden det gäller, försvinner det när det försvinner ur belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt ska domstolarna beakta eventuell tidigare brottslighet när de bestämmer straffet för ett brott. Att den åtalade gärningspersonen har återfallit i brottslighet är en försvårande omständighet som gör att straffet kan bli högre/värre. Motiveringen till att påföljdssystemet ser ut så är att återfallet visar att det tidigare straffet varit otillräckligt och inte utgjorde en tillräckligt stark varning för att avhålla gärningspersonen från brottslighet, och därför behövs ett högre straff.

Det finns inget entydigt svar på hur långt tillbaka i tiden brottet har begåtts för att domstolen ska kunna säga att det rör sig om ett återfall. Men längre än ca 3-4 år är för lång tid för att det ska anses som återfall. Domstolen kommer att se att du tidigare är straffad, men eftersom brottet skedde för så lång tid sedan kommer det inte räknas som att du återfallit i brottslighet. Det ska alltså inte komma att påverka det straff du får för ett eventuellt nytt brott. Man ska inte behöva förföljas av sina misstag hur länge som helst.

Vad som också påverkar om ett nytt brott ska räknas som återfall är om det är samma typ av brott som tidigare begåtts. Om t.ex. det "gamla" brottet var ett våldsbrott, låt säga misshandel, och personen sedan begår bedrägeri räknas det inte som återfall eftersom det är helt olika typer av brott.

Som sagt är 10 år alldeles för lång tid för att ett eventuellt nytt brott som du åtalas för ska räknas som återfall. Bara inom ca 4 år kan det under vissa omständigheter betraktas som ett återfall och då påverka straffet för det nya brottet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?