När preskriberas förfalskningsbrott?

2017-12-27 i Påföljder
FRÅGA
hej,hur många år efter ett förfalskningsbrott kan man göra en polisanmällan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller preskription av brott så är det olika tidsgränser beroende på straffskalan för det aktuella brottet (35 kap. 1 § brottsbalk).

Förfalskningsbrott innefattar flera olika brott.

Urkundsförfalskning. Detta brott kan ge högst två års fängelse (14 kap. 1 § brottsbalk). Brottet preskriberas då efter fem år (35 kap. 1 § brottsbalk). Är brottet grovt kan sex års fängelse ådömas, då preskriberas detta efter tio år. Förvanskning av urkund (14 kap. 2 § brottsbalk). Detta brott är en mildare form av urkundsförfalskning och kan ge högst fängelse i sex månader. Detta brott preskriberas efter två år (35 kap. 1 § brottsbalk) Signaturförfalskning (14 kap. 5 § brottsbalk). Är brottet av normalgraden kan brottet ge två års fängelse och preskriberas efter fem år. Är det att anse som grovt så kan det ge fyra års fängelse och därmed preskriberas efter tio år (35 kap. 1 § brottsbalk). Penningförfalskning (14 kap. 6 § brottsbalk). Om brottet är av normalgraden så kan det ge fyra år i fängelse och preskriberas då efter tio år. Om det är grovt kan dömas fängelse i högst åtta år och då preskriberas brottet efter tio år (35 kap. 1 § brottsbalk). Märkesförfalskning (14 kap. 8 § brottsbalk). Kan ge fängelse i två år som då alltså preskriberas efter fem år. Om det är grovt är fängelse i upp till fyra år i straffskalan och det preskriberas då efter 10 år (35 kap. 1 § brottsbalk). Förfalskning av fast märke (14 kap. 9 § brottsbalk). Kan ge fängelse i upp till fyra år vilket innebär att det preskriberas efter tio år (35 kap. 1 § brottsbalk). Olaga spridande av efterbildning (14 kap. 11 § brottsbalk). Detta brott kan ge böter vilket innebär att det preskriberas efter två år (35 kap. 1 § brottsbalk).

Det beror alltså på vilket förfalskningsbrott du syftar på som avgör när det preskriberas. Preskriptionen gäller inte när åtal får väckas utan när straff får dömas ut. En åklagare kan alltså besluta att väcka åtal för ett brott som han eller hon anser vara grovt men som domstolen sen anser vara av normalgraden och därför preskriberat.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?