FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/09/2020

När och hur kan man få fotboja?

När kan man få fotboja om man är dömd till 2 års fängelse klass 3

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Fotboja

Att få ha fotboja istället för att avtjäna sitt straff i fängelse är en möjlighet som en person som är dömd till fängelsestraff kan ha. Man måste därmed ansöka om detta hos kriminalvården. Fotboja kallas även att avtjäna sitt straff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. När man har fotboja så avtjänar man sitt straff i sin bostad istället. Att ha fotboja innebär i princip att man har utegångsförbud med vissa få bestämda tider man får lämna bostaden på.

När kan man få fotboja?

Det är endast om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse som man kan ansöka om fotboja (Lag om intensiv övervakning med elektronisk kontroll 1 §). I och med att du har blivit dömd till ett längre straff än sex månaders fängelse så kan inte fotboja bli relevant för dig i detta fall.

Om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse och väljer att ansöka om fotboja så inleder kriminalvården en lämplighetsbedömning. Man tar hänsyn till om det med tanke på brottet och dess allvar är lämpligt och rimligt att brottet ska avtjänas med fotboja. Det är exempelvis vanligt med fotboja vid mindre allvarliga trafikbrott.

Kriminalvården ställer även vissa krav för att man ska få ha fotboja. Detta är exempelvis att den dömde har en lämplig sysselsättning, så som arbete eller studier. Dessutom krävs det att den dömde har en bra och godkänd bostad. Om den dömde bor med andra personer, så krävs deras godkännande för att man ska få ha fotboja. Däremot så beviljas inte fotboja om det gäller brott mot familjemedlem, eftersom det är för riskabelt och olämpligt.

När man har fotboja så är det viktigt att följa de regler som kriminalvården ställer upp. Man får till exempel inte dricka alkohol eller ta droger. Oftast brukar man även behöva medverka i ett behandlingsprogram. Bryter man mot kriminalvårdens regler så är konsekvensen att man får avtjäna sitt straff i fängelse istället.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emma GuranderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo