När måste man begära bodelning senast?

2019-05-13 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man ska skilja oss men då vi har väldigt små barn kommer vi fortsätta att bo tillsammans ett tag till. Behöver vi göra en bodelning när skilsmässan gått igenom även om vi bor ihop eller kan man avvakta med det tills vi väljer att bo på separata håll?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Bodelningen är tänkt att ske i anslutning till skilsmässan enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Dock anges inte någon tidsbegränsning som man måste ta hänsyn till. Det är alltså inte exakt bestämt hur länge man kan vänta med att begära bodelning, den rätten preskriberas inte och det är vanligt att man skjuter lite på bodelningen på grund av olika skäl. Dock kan långvarig passivitet leda till att rätten går förlorad enligt praxis, då pratar vi om många år. För att få en fingervisning kan vi se på något rättsfall:

NJA 1993 s. 570: Från detta fallet kan det utläsas att när man flyttat ut och inofficiellt "bodelat" mellan sig så har man fortfarande rätt att kräva en regelrätt bodelning. Om man väntar under en längre tid och verkar nöjd kan rätten dock gå förlorad. I detta fallet hade det gått 24 år från skilsmässan och det ansågs vara för lång tid för att hustrun som begärde bodelning inte kunde åberopa någon omständighet som motiverade dröjsmålet. Tiden i sig var inte avgörande, utan avsaknaden av skäl för dröjsmålet.

RH 2002:19 – En kvinna begärde bodelning efter 9 år, mannen invände och påstod att de uppgjort muntligt och delat mellan sig. Utgången blev att det inte kunde anses visat att kvinnan nöjt sig med den delning de gjort eller att hon eftergett sin rätt.

I ditt fall kan ni säkerligen avvakta tills ni bor på separata håll, tiden är inte avgörande utan omständigheterna runt om. Bara för att ni flyttar och fördelar något mellan er så har du fortfarande rätt att begära en riktig bodelning. Det verkar inte heller som ni önskar vänta i flera år utan så fort ni kommer på plats. Hoppas att detta hjälpte!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2531)
2020-06-02 Är fastigheten jag fått i gåva giftorättsgods?
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning

Alla besvarade frågor (80701)