FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/06/2020

När man inte kommer överens under bodelningen

Hej!

Jag och mitt ex har nyligen separerat (Vi har varit gifta)

Vi har en hyresrätt där vi båda står på kontraktet, och vi kommit överens om att byta till 2st mindre lägenheter. Hon gör sig nu besvärlig och sätter orimligt höga krav på en lägenhet och gör bytesprocessen väldigt svår då hon aldrig hittar en lägenhet hon vill ha.

Hon använder just nu våran gamla lägenhet och jag skulle väldigt gärna vilja få denna processen överstökad så att jag kan få ett hem igen. Finns det något stöd i lagen för att jag skall kunna begära att hon går med på ett rimligt byte?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller i de fall då man inte kommer överens under bodelningen. När det kommer till frågor om bodelning är det främst äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig lag.

Vad händer när man inte kommer överens alls under bodelningen?

Huvudregeln är att om makarna inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av en make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Om det behövs får flera bodelningsförrättare förordnas (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare ska, om mål om äktenskapsskillnad pågår, göras i målet. I annat fall ska ansökan ges in till en tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodelning mellan makarna (17 kap. 2 § ÄktB). Denna bodelningsförrättare blir då huvudansvarig över bodelningen och bestämmer när och var bodelningen ska äga rum (17 kap. 6 § ÄktB). Ersättningen för dennes arvode svarar ni solidariskt för (17 kap. 7 § första och tredje stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren kan dock vid bodelningen bestämma en annan fördelning, om den ena maken genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB).

Vad kan jag göra nu?

Du ansöker om en bodelningsförrättare på Sveriges Domstolar. Du finner här en steg-för-steg guide på hur du korrekt lämnar in en ansökan.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000