När krävs betänketid vid aktenskapsskillnad? Kan en försäljning av den gemensamma bostaden förhindras?

Hej. Vi står inför en skilsmässa och det föranleder några frågor. Vi har varit gifta länge och har endast ett barn som bor hemma och hen blir myndig i sommar; alltså under den möjliga betänketiden. På Domstolsverkets hemsida står det först att det bara är om man har barn hemma som är under 16 år som betänketid måste tillämpas men i blanketten så är det barn under 18 år som man har gemensam vårdnad om som ska anmälas. Vad är det som gäller? Det blir ju lite speciellt för oss då 18-årsdagen uppnås rätt snart. Vill alltså helst slippa betänketid helt och kan vi hamna i en situation att betänketiden "avbryts" när hen blir 18?

Sen gäller det huset som vi äger tillsammans 50/50. Jag vill inte sälja, jag vill bo kvar och lösa ut henne och det har jag räknat på och klarar. Vi har inga stora lån. Men hon vill inte det, hon vill att huset säljs. Kan hon verkligen tvinga mig till detta? Visst, huset kan komma ut på marknaden och sen kan jag själv buda på det om jag önskar men det krånglar bara till det och ger dessutom en massa onödiga kostnader. Att det måste värderas och sättas ett marknadsmässigt korrekt pris är självklart men det går att ordna på annat sätt. Men hon verkar inte nöja sig med en sån värdering och vill att marknaden (läs: budgivning) sätter priset.

Vill slippa bli osams för vi står på god fot med varandra i övrigt men just detta kan bli en fråga som föranleder ett bråk. Vilka legala möjligheter har jag att förhindra en försäljning?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken, den hittar du här.

Ni behöver inte ha någon betänketid

Vid skilsmässa gäller en betänketid på 6 månader om ni båda begär det eller om någon av er varaktigt bor med och har vårdnaden om ett barn under 16 år. I ert fall ska det alltså inte gälla någon betänketid. Att det står att ni ska ange barn under 18 år i blanketten är förmodligen för att domstolen ska veta hur många barn ni har och hur gamla de är. (5 kap 1 § äktenskapsbalken)


Du kan förhindra en försäljning

Innan bodelningen gäller att din fru inte får sälja er gemensamma bostad utan ditt samtycke. Om hon ändå skulle göra det ska du väcka talan i domstol, som kommer att förklara försäljningen ogiltig. Fastigheten återgår då till er och det blir som att försäljningen aldrig skett. (7 kap 5 och 9 §§ äktenskapsbalken)

Efter bodelningen gjorts och det därigenom bestämts hur mycket var och en av er ska få, gäller som huvudregel att var make tar sin egendom. Vid bostad kan det dock finnas en rätt att överta bostaden för den som har bäst behov av det, till exempel den av er som ert barn ska bo hos eller den som har svårast att skaffa ny bostad. Får du rätt att överta bostaden genom denna bestämmelse har hon inte rätt att sälja den, utan du kommer istället få kompensera henne med annan egendom. (11 kap 8 § äktenskapsbalken)


Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att kommentera här nedan om något är oklart! Vill du ha mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawline Juristbyrå, det kan du göra här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000