FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/01/2023

När kan någon utvisas till följd av brott?

Hej! Om en person i Sverige har fått sin asylansökan avslagen och väntar på utvisning till sitt hemland, och under tiden begår ett brott i Sverige som leder till fängelse. Kommer personen i fråga åka i fängelse i Sverige eller kommer personen utvisas? Och om det skiljer sig länder emellan, pånera att just det här fallet rör en person som skulle utvisas till Somalia. Allt gott,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras framför allt av bestämmelserna i utlänningslagen (UtlL). Till att börja med kan det vara värt att nämna att det alltid är domstolen som beslutar om utvisning ska ske till följd av brott och det ska alltid göras en enskild bedömning utifrån personens koppling till Sverige, brottets karaktär m.m.

De tillfällen då det är möjligt att utvisa någon till följd av brott finns angivna i UtlL 8 a kap. I UtlL 8 a kap. 1 § framgår det bland annat att utvisning kan ske när brottet personen begått har ett straffvärde på minst 6 månaders fängelse. Det innebär inte i sig att domstolen kommer döma personen till utvisning, utan det finns även möjlighet för domstolen att döma personen till fängelse ”som vanligt”. Om inte någon av de omständigheter som nämns i 1 § uppfylls är det däremot omöjligt att döma personen till utvisning. Det finns även vissa grupper, bland annat EES-medborgare och flyktingar, där det finns hårdare krav för när utvisning är möjligt (se UtlL 8 a kap. 4-7 §§). Åklagarmyndigheten har en lite förenklad bild över vilka grupper som går att utvisa och den kan du hitta HÄR

Det finns också vissa hinder som gör att man inte får verkställa beslut om utvisning, och dessa stadgas i UtlL 12 kap. Bland annat får utvisning inte ske till länder där det finns skälig anledning att anta att personen i fråga skulle dödas, utsättas för tortyr eller liknande inhuman behandling när hen kommer dig (UtlL 12 kap. 1 §). Det får inte heller ske om det finns risk att personen utsätts för förföljelse i landet (UtlL 12 kap. 2 §). Således kan det alltså bli i praktiken så att det skiljer sig länder emellan då det är möjligt att det inte går att utvisa folk till alla länder. Du frågar specifikt om Somalia och vad jag har kunnat hitta verkar det råda problem med att verkställa utvisningsbeslut till Somalia då Somalia vägrat att ta emot resenärer som inte kommer dit frivilligt (källa: SVT och Svenska Dagbladet). Detta var dock i höstas och jag har inte heller funnit någon officiell lista på länder dit utvisning för närvarande inte är möjligt, så det finns en möjlighet att det situationen ser annorlunda ut idag.

Hoppas det gav svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”