När kan man kräva att make/ maka flyttar ut efter äktenskapsskillnad?

2018-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejVär skilsmässa har blivit klar utan betänketidHur lång har hon rätt att bo kvar i mitt hus, Jar är ensam ägare av huset
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egendom i äktenskap:
Huvudregeln vid äktenskap är att all egendom är giftorättsgods vilket innebär att all egendom ägs gemensamt. Undantag från detta är den egendom som är att klassa som enskild egendom. Se 7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken. Egendomen är enskild om:
- Det är bestämt i äktenskapsförord (avtal).
- Egendomen har fåtts i gåva, arv eller genom testamente med krav att den ska vara enskild.
- Egendomen har erhållits genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande med krav på att den ska vara enskild.
- Egendomen har trätt istället för egendomen som räknats upp ovan. T ex om man köpt en fastighet för ärvda pengar.

Att du är ensam ägare av fastigheten föranleder med andra ord inte att fastigheten inte är gemensam. Fastigheten måste vara klassad som enskild egendom för att du ska ha ensam rätt till denna.

Utöver detta är en fastighet som används som ett gemensamt hem att se som gemensam bostad oavsett vem som äger den. Detta innebär att båda har lika mycket rätt att använda fastigheten. Se 7 kap. 4 § äktenskapsbalken.

Fördelning av egendom efter äktenskapsskillnad:
Efter en skilsmässa ska en bodelning upprättas. I bodelningen ingår allt giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. Bodelning går till som så att alla skulder räknas av på den egendom man har, sedan läggs egendomen ihop och delas lika parterna mellan. Se 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 - 3 §§ äktenskapsbalken.

Efter detta avgörs vem som ska behålla vad. Man har rätt att i första hand få den egendom man äger, du har alltså rätt att behålla fastigheten även om den inte skulle vara enskild egendom då du är ägaren av den. Se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken.

När kan man kräva att den före detta maken/ makan flyttar ut?
I lagens mening ses den fastighet som du äger dels som giftorättsgods (om den inte är enskild egendom), dels som gemensam bostad. Detta gör att det inte är möjligt att kräva att din före detta maka flyttar förrän bodelningen är klar och det står klart vem som ska ta över fastigheten.

Så fort bodelningen är upprättad, och ni bestämt att du ska behålla fastigheten, kan du med andra ord kräva att hon ska flytta ut.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar.

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66937)