När kan ett testamente göras gällande?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min mamma har gått bort och min pappa lever fortfarande. Det finns ett testamente upprättat mellan dom 2, vem ska man lämna det till?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag har tolkat din fråga som att din mor har upprättat ett testamente och du vill veta hur testamentet kan göras gällande. Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). Av lagen framgår inget krav på registrering av ett testamente och således måste det inte heller lämnas till någon. Syftet med testamentet är att reglera hur din mors kvarlåtenskap ska fördelas och förfogas. Men för att testamentet ska kunna göras gällande (m.a.o. vinna laga kraft) så krävs det i första hand att det är giltigt.

Vissa formkrav måste uppfyllas för att ett testamente anses vara giltigt. Först och främst måste testatorn, det vill säga din mor, ha undertecknat testamentet inför två vittnen. Vittnena måste ha närvarat samtidigt då din mor skrev under testamentet. De måste ha haft kännedom om att det var ett testamente de bevittnade. De behövde dock inte känna till vad som står i testamentet. Vittnena måste ha skrivit under med sina namn på testamentet. (10:1 § ÄB).

Slutligen måste testamentet godkännas av arvingarna för att det ska göras gällande. Om ingen av arvingarna väcker en klandertalan vid domstol gällande testamentet inom sex månader från det att de delgivits testamentet så vinner det laga kraft (14:4-5 ÄB). Testamentet kan då göras gällande.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2729)
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

Alla besvarade frågor (88408)