När kan enskild egendom omvandlas till giftorättsgods?

2019-10-26 i Bodelning
FRÅGA
Vi är gifta och en av oss har fått en större summa pengar i arv. I testamentet står att pengarna ska vara enskild egendom. Hur gör vi enklast dessa till gemensam egendom? Vi vill att de i händelse av skilsmässa ska fördelas 50/50 oss emellan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning (se 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen såsom giftorättsgods.

I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas uttömmande de fall när egendom är enskild. I ditt fall har en av er erhållit ett arv genom testamente där det är föreskrivet att pengarna ska vara enskild egendom och då är också pengarna att anse som enskild egendom (se 7 kap. 2 § första stycket punkten 3). Egendom som är enskild genom en sådan tredjemansföreskrift (den tredje mannen är alltså arvlåtaren) går inte att sedermera göras om till giftorättsgods. Regeln i 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken, som stadgar att makar kan göra om enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord, är alltså inte tillämplig när egendomen är enskild på grund av en sådan tredjemansföreskrift. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill att en testators vilja ska respekteras, såsom arvtagare har man inte en rätt att bortse från testatorns vilja i ett sådant fall. Om inte den som upprättat testamentet uttryckligen skrivit att egendomen ska kunna omvandlas till giftorättsgods kan ni inte göra detta.

Ett alternativ ni kan överväga är att den av er som fått arvet istället ger bort detta eller den del av det som gåva till den andra. Den andelen kommer i så fall att utgöra en del av den makens giftorättsgods som ni kommer dela på vid en eventuell bodelning.

Om ni skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan ni boka det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2813)
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?
2021-06-09 Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (93069)