FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/09/2022

När kan en permission tidigast beviljas och hur ser reglerna ut beträffande fotboja?

Hej Har fått ett straff på 1år vilket innebär i praktiken 8 månader, har avtjänat 1mån i häkte så 7 mån gäller. Undrar nu när första permission kan bli, och när möjlighet till fotboja kan ske.

Lawline svarar

Hej och tack för att dy vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Ditt ärende är, såvitt vi kan bedöma, tämligen enkelt att besvara varför den här utredningen inte heller kommer att bli särskilt lång. 

Permission - Vad gäller?

När det gäller permission kan följande anföras. Relevanta regler återfinns i fängelselagen (FäL). Av 10 kap. 1 § 1 st. FäL framgår att en intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kortare tid (permission) om 1. minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats, och 2. det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Utifrån ovanstående borde svaret på din första fråga lyda att du tidigast kan ansöka om permission om ungefär en månad. 

Fotboja - vad gäller?

I 1 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll sägs att lagen är tillämplig vid verkställighet av dom på fängelse, dock inte fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, om den dömde ska avtjäna fängelse i högst sex månader. Eftersom du enligt egen utsago har blivit dömd till ett års fängelse är vår uppfattning att ett avtjänande av straff i frihet i kombination med fotboja inte är möjligt i ditt fall. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att vår hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo