När kan det beslutas om kvarsittningsrätt?

2021-04-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej Inom vilken tidsrymd kan det beslutas om kvarsittningsrätt för den part i skilsmässan, som anses behöva boendet bäst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under mål om äktenskapsskillnad kan domstolen fatta beslut om att en av makarna ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad fram tills att bodelningen har skett (så kallad kvarsittningsrätt). En make kan ansöka om detta under betänketiden eller innan bodelningen har gjorts. Kvarsittningsrätten upphör att gälla när bodelningen har genomförts (14 kap. 7 §första stycket första punkten äktenskapsbalken (ÄktB)).

Under bodelningen bestämmer man sedan vem som ska få ta över den gemensamma bostaden helt. Det ska då bli den av makarna som bäst behöver den (11 kap. 8 § första stycket ÄktB). Kan makarna inte komma överens om vem som ska få ta över bostaden så kan någon av dem ansöka om en bodelningsförättare som domstolen förordnar åt dem (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren hjälper till att lägga fram ett förslag på hur bodelningen ska göras och däribland vem som ska ta över den gemensamma bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96522)