FrågaPROCESSRÄTTDomstol10/10/2018

När har man rättegång bakom stängda dörrar?

En åtalad vill att rättegången ska hållas bakom lyckta dörrar – eller stängda dörrar. Vad är det som gäller? Förklara utifrån lagtext och annan källa som kan vara lämplig. Ange i det fall du hittar lagrum.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är offentlighet

Huvudregeln i svensk rätt är att rättegångar ska vara offentliga (5 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att vem som helst kan sitta med som åhörare i en rättegång.


Undantag

I vissa situationer kan man istället ha rättegången innanför stängda (lyckta) dörrar. Det är inte den åtalade som bestämmer detta, utan det är rätten som tar det här beslutet. Detta kan bli relevant när det kan antas att det kommer läggas fram en uppgift som är belagd med sekretess (5 kap. 1 § 2 st RB). Det kan även vara relevant när det är förhör med någon under femton år eller med någon som är psykiskt sjuk (5 kap. 1 § 3 st RB). Vidare kan rättegång bakom stängda dörrar bli relevant när det är särskilt föreskrivet (5 kap. 1 § 4 st RB). Det är exempelvis särskilt föreskrivet i Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo