FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/05/2022

När har man rätt till offentlig försvarare?

Hej! Om det står i min kallelse från tingsrätten att jag preliminärt inte ska ha en offentlig försvarare. Blir då straffet i domstol böter eller strafföreläggande? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 21 kap. 3a § Rättegångsbalken har du som huvudregel rätt till en offentlig försvarare när du är misstänkt för ett brott där minimistraffet i straffskalan för brottet är minst sex månaders fängelse. Du kan kika i bestämmelsen för det brott du är misstänkt för, där står vilket straffskala som gäller. Om vi tar som exempel brottet stöld (av normalgraden, 8 kap. 1 § Brottsbalken) är det inte stadgat något minimistraff vilket innebär att du inte automatiskt har rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för stöld. 

Utöver det så anges det tre ytterligare situationer då du har rätt till offentlig försvarare: (21 kap. 3a § andra stycket Rättegångsbalken)

  1. Om du är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. Om försvarare behövs på grund av att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  3. Om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör.


Ett strafföreläggande är inte ett straff i sig. Det är en åtgärd som används istället för att ha en rättegång genom att en blankett skickas  hem till den misstänkta personen så att denne får möjlighet att direkt erkänna brottet och acceptera straffet. Straffet blir i ett sådant fall villkorlig dom eller böter då strafföreläggande inte används för brott där det är föreskrivet ett grövre straff som t.ex. fängelse. Eftersom du har fått en kallelse från tingsrätten skulle jag kunna anta att det inte är fråga om ett strafföreläggande utan att du ska till en rättegång. 

Sammantaget är det svårt för mig att veta vilken påföljd du kommer att bli dömd till enbart baserat på de uppgifter du angivit i din fråga. Sannolikt kan jag inte se någon anledning att tro att du ska dömas till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eftersom du i ett sådant fall hade blivit tilldelad en offentlig försvarare. 


Jag hoppas du fått svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar, Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”