FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/05/2021

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

Hej, Jag dömdes år 2016 till försök till rån samt år 2018 till ringa narkotikabrott vilket resulterade i böter. Det har idag gått 5 år sedan jag dömdes till försök till rån. Jag undrar om försök till rån kommer att finnas kvar om jag ansöker utdrag ur belastningsregistret i och med att jag dömdes till narkotika brott dagsböter innan det tidigare brottet löpte ut.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter gallras från belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Exempelvis gallras uppgifter om fängelsestraff tio år efter frigivningen och uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § första stycket första respektive nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att det i händelse av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?

När uppgifter gallras ur ditt belastningsregister beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Har du, till exempel, dömts till ett fängelsestraff så kommer det att gallras tio år efter det att du har frigivits. Skulle du ha dömts till penningböter innan uppgiften om fängelsestraffet har hunnit gallras ur belastningsregistret så kommer detta inte att påverka när uppgiften om fängelsestraffet kommer att bortgallras. Denna uppgift kommer fortfarande att gallras bort tio år efter frigivningen.

Skulle du istället ha dömts till böter så kommer denna uppgift att gallras fem år efter domen något som inte kommer att påverkas av därpå följande penningbötesstraff. Detta skulle betyda att ett bötesstraff från 2016, under sådana förhållanden, skulle gallras under 2021.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo