FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/01/2022

När gallras uppgifter om villkorlig dom ur belastningsregistret?

Hej,

Jag blev dömd till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Den blev fastställd av hovrätten i augusti 2020. Min fråga är när försvinner den från belastningsregistret? Är det så att om jag får en ny dom så kommer de andra domarna som skulle ha försvunnit bli kvar? Låt oss säga att jag blev dömd för böter 2015 och den ska försvinna 2020 men 2019 blev jag dömd för något annat. Kommer den som skulle ha försvunnit 2020 bli kvar tills den från 2019 går bort?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om villkorlig dom gallras från belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?
Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om villkorlig dom gallras sådana uppgifter tio år efter domen eller beslutet alternativt fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten (17 § fjärde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera dock att det i händelse av nya anteckningar (det vill säga tillkomsten av en ny dom) i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?
När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifter om villkorlig dom gallras alltså tio år efter domen (om du inte var under 18 år vid tidpunkten för brottet i vilket fall uppgifterna gallras redan efter fem år). Detta förutsätter dock att inga nya domar har tillkommit innan den första domens gallringstid har infallit (i vilket fall gallringstiden kan komma att förlängas).

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo