FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/09/2022

När gallras uppgifter om fängelstraff bort från belastningsregistret?

Om jag blev frigiven 20130830 från fängelset av tjänade 2.5 år straff. Hur länge finns jag kvar i belastningsregistret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den rättsliga regleringen beträffande belastningsregister återfinns i lag (1998:620) om belastningsregister. 

Uppgifter om fängelsestraff gallras tio år efter frigivningen i enlighet med (17 § p.1 lag om belastningsregister).

Min bedömning är således att ditt fängelsestraff kommer att gallras ut från belastningsregistret 30 augusti 2023. 

Enskilda har rätt att på egen hand begära ut belastningsutdrag om sig själva (9 § lag om belastningsregister). Ett sätt att kontrollera huruvida uppgifterna gallrats (tagits bort), är att efter ovan angivna datum, begära ut ett belastningsregister. Detta kan göras genom ifyllandet av en blankett, vilket återfinns på polisens hemsida. 

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo