När gallras uppgifter i belastningsregistret om man tidigare har suttit i fängelset och har begått ringa narkotikabrott efter frigivningen?

2021-04-12 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Har suttit i fängelse, då gallras det efter 10 år. Ringa narkotika gallras ju efter 5 år. Har lämnat ett positivt urinprov och accepterat strafföreläggande, kommer få böter på det. Hur lång tid innan allting gallras? Är det 10 år igen som gäller eller gallras allting om 5 år? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om gallring av uppgifter i belastningsregistret finns i lag om belastningsregister (BRL).

Jag tolkar din fråga som att du har suttit i fängelse och att du har suttit av det straffet, men att du sedan har begått ringa narkotikabrott efter frigivningen och att du har accepterat ett strafföreläggande för detta. Av din fråga framgår det inte direkt om uppgifterna om ditt fängelsestraff faktiskt har gallrats eller inte när du accepterade ditt strafföreläggande. I mitt svar kommer jag gå igenom båda alternativen.

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Det är påföljden som avgör hur länge uppgifterna om brottet finns kvar i belastningsregistret (BRL 17 §). Det handlar alltså om vilket straff som du har fått som avgör hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret och inte om vilket brott som du har begått.

Det stämmer att uppgifter om brott där fängelse utdömdes som straff gallras efter tio år (BRL 17 § punkt 1).

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflag 2 §). Det är därmed möjligt att dömas till fängelse för ringa narkotikabrott, men jag utgår från att påföljden i ditt fall endast blev böter eftersom du skriver att du accepterade strafföreläggandet och att du kommer få böter som påföljd.

Det är alltså inte på grund av att det rör sig om ringa narkotikabrott som uppgifterna om brottet gallras efter fem år, utan det är på grund av att ringa narkotikabrott oftast endast leder till böter som straff. Om påföljden för ett brott är böter, så gallras nämligen uppgifterna om brottet efter fem år (BRL 17 § punkt 9).

Alternativ 1, ifall uppgifterna om ditt fängelsestraff inte har gallrats än

Ifall det inte har gått tio år sedan du frigavs så finns uppgifterna om ditt fängelsestraff alltså kvar i belastningsregistret. När du accepterar strafföreläggandet och får påföljden böter så tillförs det en ny uppgift i belastningsregistret som rör samma person.

När det tillkommer nya uppgifter om samma person under tiden då det redan finns uppgifter om personen i belastningsregistret, så ska ingen av uppgifterna om brotten gallras så länge någon av uppgifterna ska finnas kvar i belastningsregistret (BRL 18 §).

T.ex. om vi säger att du begick ringa narkotikabrott direkt efter din frigivning, så kommer uppgiften om ringa narkotikabrott också finnas kvar i tio år. Detta eftersom fängelsestraffet finns kvar i belastningsregistret i tio år och det har inte gått någon tid efter frigivningen. Uppgiften om ringa narkotikabrott kommer alltså inte finnas kvar i bara fem år, som det egentligen ska göra när påföljden är böter.

Om vi istället säger att du t.ex. begick ringa narkotikabrott nio år efter att du frigavs från fängelset så kommer uppgiften om att du satt i fängelse inte gallras år tio. Utan uppgifterna om fängelsestraffet kommer förlängas eftersom uppgifterna om ringa narkotikabrott och påföljden böter ska finnas kvar i belastningsregistret i fem år. Totalt hade därmed uppgifterna om fängelsestraffet funnits kvar i 14 år i detta fall. Om du istället begick ringa narkotikabrott fem år efter frigivningen från fängelsestraffet, så kommer ju båda uppgifterna gallras efter fem år, då tiden för gallringen av böter är fem år, och tiden kvar för fängelsestraffet är fem år.

Jag kan tyvärr inte svara exakt när uppgifterna kommer gallras, eftersom jag inte vet hur lång tid det har gått sedan du blev frigiven när du begick det ringa narkotikabrottet.

Alternativ 2, ifall uppgifterna om ditt fängelsestraff har gallrats

Om uppgifterna om ditt fängelsestraff har gallrats, alltså att det har gått mer än tio år sedan du frigavs från fängelset, så finns det ju ingen uppgift om dig i belastningsregistret.

Uppgiften om att du har begått ringa narkotikabrott och att du fick böter som påföljd kommer då finnas kvar i belastningsregistret i bara fem år.

Sammanfattning

Det är påföljden som avgör hur länge som uppgifter finns kvar i belastningsregistret. Om det inte har gått tio år sedan du blev frigiven från fängelset när du begick ringa narkotikabrott och fick böter som påföljd, så kan gallringen komma att förlängas för antingen fängelsestraffet eller boten för ringa narkotikabrott. Vilken av uppgifterna som kommer påverkas av förlängningen av gallringen beror på när du begick det ringa narkotikabrottet och hur lång tid det skedde från frigivningen. Om det istället har gått tio år eller mer sedan du blev frigiven när du begick det ringa narkotikabrottet så kommer uppgifterna om det ringa narkotikabrottet gallras efter fem år och uppgiften om fängelsestraffet är ju sedan tidigare redan gallrad då.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96466)