FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/02/2024

När gallras uppgift om villkorlig dom från belastningsregistret om man var 18 år när brottet begicks?

När gallras villkorlig dom för 18 år? Om man får villkorlig dom och brottet har begåtts när man var 18 och blivit dömd vid 19. gallras detta om 5 eller 10 år? Gällde det bara under ungdomsrabatten? Har hittat två olika svar på lawline där ena säger att det gäller 18 (eller*) yngre - (om du var 18 år eller yngre när du begick urkundsförfalskningen) Och den andra säger *innan - (Om du begick den brottsliga gärningen innan 18 års ålder kommer dock uppgiften att gallras redan efter 5 år). Vilken stämmer? Se dessa två länkar https://lawline.se/answers/hur-lange-finns-en-villkorlig-dom-kvar-i-belastningsregistret https://lawline.se/answers/villkorlig-dom-i-belastningsregistret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när villkorlig dom gallras från belastningsregistret om man var 18 år när brottet begicks. Tillämplig lag för din fråga är främst lagen om belastningsregister (LBR).

Vad innebär ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR). 

Uppgifterna i ett belastningsregister gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man har fått (17 § LBR) och därmed inte vilket brott man begått.

När gallras villkorlig dom från belastningsregistret?

Villkorlig dom gallras vanligtvis 10 år efter domen eller beslutet (17 § 4p. a) LBR). Det finns dock ett undantag som säger att villkorlig dom ska gallras fem år efter domen eller beslutet, om "uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten." (17 § 4p. b) LBR)

I ditt fall

Sammanfattningsvis tolkar jag det som personen som i det aktuella fallet blev dömd till villkorlig dom, var 18 år när brottet begicks och i sådant fall kommer uppgiften i belastningsregistret gallras efter 10 år, då man enligt lagen ska vara under 18 år vid tiden för brottet för att uppgiften ska gallras efter 5 år. 

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 

Vänliga hälsningar,


Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo