FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/02/2024

När gallras uppgift om åtalsunderlåtelse från belastningsregistret?

Hej ! Utförde två brott när jag var 18 år gammal 2012 i maj. 2016 uppdagades det och kom med i registret. Alltså ska jag ha denna pricken ända fram till 2026? Detta går under åtalsunderlåtelse. Tycker det är märkligt att dem inte räknar ifrån 2012 då det faktiskt hände..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge en uppgift om åtalsunderlåtelse finns kvar i belastningsregistret och om det räknas från att man begick brottet eller från att beslutet om åtalsunderlåtelse togs. För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av lagen om belastningsregister (LBR). 

Vad innebär ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR). Även ett beslut från åklagaren att inte åtala för brott (åtalsunderlåtelse) förs in i belastningsregistret (3 § fjärde punkten LBR).

Uppgifterna i ett belastningsregister gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man har fått (17 § LBR) och därmed inte vilket brott man begått. 

När gallras åtalsunderlåtelse från belastningsregistret? 

En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren beslutar att inte åtala personen för det aktuella brottet. Åtalsunderlåtelse gallras från ens belastningsregister 10 år efter beslutet, alternativt 3 år från beslutet om personen var under 18 år när brottet begicks (17 § 11p. LBR). 

I ditt fall tolkar jag det som att du var 18 år när brottet begicks, och därmed blir min tolkning av lagen att uppgiften om åtalsunderlåtelse kommer finnas kvar i belastningsregistret i 10 år, under förutsättning att inga nya brott begås under denna tid. 

18 § LBR stadgar nämligen att om det före utgången av den tid som stadgas i 17 § har gjorts en ny anteckning som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter. 


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen, antingen via vår gratisrådgivning, expresstjänst eller byråverksamhet.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo