När gallras en uppgift om villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA
Frågan gäller urkundsförfalskning. Domen blev villkorlig år 2012 och betalade böter 500kr. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Rättsregler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras regleras i lagen om belastningsregister. Att uppgifterna gallras innebär att de tas bort från belastningsregistret.

Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret tio år efter domen (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister). Om uppgiften avser en person som var under 18 år vid brottets inträffande, tas den istället bort efter fem år (17 § p. 4 b lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).

Om det däremot före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 04 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72982)