När gallras en uppgift om villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA
Frågan gäller urkundsförfalskning. Domen blev villkorlig år 2012 och betalade böter 500kr. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Rättsregler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras regleras i lagen om belastningsregister. Att uppgifterna gallras innebär att de tas bort från belastningsregistret.

Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret tio år efter domen (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister). Om uppgiften avser en person som var under 18 år vid brottets inträffande, tas den istället bort efter fem år (17 § p. 4 b lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).

Om det däremot före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1125)
2019-12-08 Vad är den troligaste påföljden för snatteri?
2019-12-07 Uppgifter om dagsböter och villkorlig dom i belastningsregistret
2019-12-04 Gallring av böter ur belastningsregistret
2019-11-30 Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (75542)