När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

2020-09-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej, min kompis har dömts för sköld med villkor dom förut och det har gått 5 år sedan Domen, men ändå finns han kvar på hemsidor som lexbase. Tas de inte bort efter gallringstiden? 5 år eller är det 10? Hur ska han göra för att få bort det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta när uppgiften om din kompis brott tas bort från t.ex. Lexbase. I mitt svar har jag utgått från att det var stöld han dömdes till och att det var stöld av normalgraden, se 8 kap 1 § brottsbalken (här). Jag har också utgått från att din kompis inte dömts för något annat brott under tiden som uppgiften om stöld funnits i belastningsregistret.

Hur länge finns en uppgift i belastningsregistret?

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Du skriver i din fråga att din kompis dömdes till villkorlig dom och att han dömdes för fem år sedan.

Eftersom han dömdes till villkorlig dom kommer uppgiften finnas kvar i hans belastningsregister i 10 år efter domen, se 17 § p. 4 a (här). Det framgår inte av din fråga om din kompis var under 18 år när han begick brottet men om han var det finns uppgiften kvar i fem, se 17 § p. 4 b (här).

Hur länge finns en uppgift på Lexbase?

Även om en uppgift om en dom försvinner ur en persons belastningsregister så finns domen fortfarande kvar att ta del av för alla eftersom det är en allmän handling som kan begäras ut från domstolen. Lexbase affärsidé är att tillhandahålla allmänna handlingar till allmänheten, vilket innebär att uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även fast dessa uppgifter tagits bort ur belastningsregistret. Just Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter tas bort från deras hemsida. Dessa gallringstider hittar du här. Stöld av normalgraden är t.ex. ett sådant brott som kan ge maximalt två års fängelse, se 8 kap 1 § brottsbalken (här).

Sammanfattning

Även om uppgifter gallrats ur belastningsregistret kan de alltså ligga kvar på hemsidor som Lexbase eftersom det är allmänna handlingar. Enligt Lexbase egna gallringstider borde en dom om stöld försvinna från deras hemsida efter fem år. Det ni skulle kunna göra är att kontakta Lexbase och fråga om inte din kompis uppgift om stöld borde ha gallrats än, eller när den kommer gallras.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1494)
2021-04-23 Uppgifter i belastningsregistret
2021-04-23 Är det olagligt att fly från polisen?
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

Alla besvarade frågor (91439)