FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/10/2019

När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?

Hej undrar om hur länge en prick försvinner från belastningsregistret om man har dömts för 6 månaders fängelse men var under 18 vid brottstillfället ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB) och lagen om belastningsregister.

Först och främst vill jag klargöra att det är mycket ovanligt att en person under arton år döms till fängelse. För att det ska bli aktuellt krävs att det föreligger synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). Det innebär att det är mycket sällsynt. I första hand döms en person under arton år som har begått ett allvarligt brott istället till sluten ungdomsvård (32 kap. 5 § BrB).

Om en person döms till sluten ungdomsvård försvinner pricken från belastningsregistret 10 år efter att straffet har avtjänats (17 § lagen om belastningsregister). Även vid fängelsestraff skulle pricken försvinna efter 10 år, om personen mot förmodan skulle dömas till det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jenny VibergRådgivare