När försvinner en "prick i registret?"

2017-12-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Hur länge sitter en prick kvar om man är dömd för misshandel?
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Det man kallar "prick i registret" innebär att en person finns med i brottsregistret. Det regleras i Lag om belastningsregister, se här. Enligt 17 § så framgår det att fängelsestraff gallras efter 10 år (efter frigivningen). Om straffet blev skyddstillsyn, så gallras det istället 10 år efter att dom meddelats. Vidare så finns det hemsidor, som t.ex. Lexbase som har egna regler. På Lexbase så gallras brottmålsdomar tidigast efter 5 år men kan förekomma längre beroende på brottets straffvärde. Det är svårt ge något exakt svar eftersom jag inte vet påföljden men jag hoppas du fick lite klarhet ändå!

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?