När får särkullbarn ut sitt arv?

2018-09-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Mina föräldrar är skilda och min Mamma är omgift och dom har tillsammans ett barn , Vår Mamma är mycket sjuk och kommer inte och överleva och min halvsysters Pappa lever men bor på äldreboende , den dagen min Mamma somnar in kan jag då kräva mitt modersarv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är arvsrätten uppbyggd på så sätt att det är barnen till den avlidne som i första hand ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidne lämnar efter sig en make som denne har gemensamma barn tillsammans med, tillfaller de gemensamma barnens arv dock den efterlevande maken istället för barnen när denne avlider (3 kap. 1 § ärvdabalken). Denna regel finns till för att skydda den efterlevande makens intresse av att behålla markanas gemensams bostad och bohag. De gemensamma barnen får då istället ut arvet från den först avlidne föräldern i form av efterarv när den efterlevande maken avlider.

Reglerna om efterarv gäller dock endast när markana har gemensamma barn. I ditt fall innebär detta att din halvsysters arv efter din mamma kommer tillfalla din halvsysters pappa. Din halvsyster får istället ut sitt arv från er mamma i form av efterarv när hennes pappa avlider. Du, som betraktas som ett särkullbarn, får å andra sidan ut ditt arv från din mamma med en gång. Du har dock möjlighet att avstå från att få ut arvet med en gång (3 kap. 9 § ärvdabalken). Väljer du att göra detta kommer du alltså istället få ut ditt arv efter din mamma i form av efterarv när hennes make avlider, på samma sätt som för din halvsyster. Utgångspunkten är dock att ett särkullbarn, alltså ett barn som inte är makarnas gemensamma, får ut sitt arv direkt när särkullbarnets förälder dör.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (890)
2019-03-13 Boende när särkullsbarn har rätt till sin laglott
2019-03-13 Kan man skriva ett sparkonto som enskild egendom?
2019-03-12 Särkullbarns arvsrätt
2019-03-09 Kan förälder göra sitt barn arvslös?

Alla besvarade frågor (66984)