När får särkullbarn ärva?

Hej!

Min mamma och pappa var gifta och min pappa gick bort för många år sedan. Jag är deras enda gemensamma barn. Min pappa har två barn sedan ett tidigare äktenskap. Ett äktenskapsförord var upprättat innan min pappa gick bort. Det fanns inga tillgångar i dödsboet förutom ett hus som min mamma sålde med förlust samma år min pappa gick bort. Min fråga är om min pappas barn kommer ärva min mamma när hon går bort eller om de inte ärver något alls på grund av äktenskapsförordet och att det inte fanns några tillgångar efter min pappas bortgång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer inledningsvis att förklara huvudregeln för särkullbarns arvsrätt, det vill säga din pappas barns rätt att ärva. Därefter kommer jag att förklara hur arvet fördelas om fördelningen inte har gått till enligt huvudregeln.

Huvudregeln – Särkullbarn ärver direkt vid sin förälders död

Efterlevande makes arvsrätt gäller framför gemensamma barns rätt. Det betyder att din mamma fick ärva framför dig, men rätt för dig till efterarv efter din pappa när din mamma går bort. När det kommer till särkullbarn, dvs. din pappas barn, är dock huvudregeln att de rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att din pappas barn hade rätt till arv när din pappa gick bort och isåfall rätt till 1/3 var av hans tillgångar som sin resepektive laglott. Även om det bara fanns ett hus i dödsboet så var din pappas barn arvsberättigade till sin del och därmed en del var av husets värde.

Undantagsregeln – Särkullbarn avstår sitt arv till förmån för efterlevande make

Om din pappas barn inte fick ut sitt arv vid hans död kan de ha avstått sitt arv till förmån för din mamma (3 kap. 9 § ÄB). Det betyder att de väntar med att få sitt arv till den dagen din mamma går bort. Isåfall har de rätt att få ut en kvotdel av din mammas tillgångar som efterarv efter er pappa (3 kap. 2 § ÄB).

Här följer ett exempel på hur kvotdelen kan beräknas:

Om din mamma hade 1000 000 i tillgångar vid din pappas död och fick ärva huset till ett värde av 500 000 kr är de totala tillgångarna 1500 000. Arvet efter din pappa på 500 000 delas därefter med hennes totala tillgångar om 1500 000 (arvet efter din pappa + egna tillgångar). 500 000/1500 000 = 0,33. När din mamma dör får din pappas barn isåfall dela på 0,33 % av hennes totala tillgångar, oavsett om de ökat eller minskat sen din pappas död.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beror frågan om din pappas barn ska ärva efter din mamma på om de har avstått sitt arv vid din pappas död till förmån för din mamma eller inte. Om de har fått sin del av arvet vid din pappas död (även om det vare lite eller nästan ingenting) har de inte rätt att ärva när din mamma går bort. Om de däremot inte tog ut sitt arv till förmån för din mamma har de rätt till efterarv efter sin pappa när hon går bort enligt den aktuella efterarvskvoten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning