När får man resa med sitt barn i 6 månader vid gemensam vårdnad?

2019-06-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har frågat snällt till mitt ex om jag kan tar med varans dottern till usa för en stund (6 månader) men hon började bråka om att jag kan inte och jag har bestämdt att åka så jag för åka utan henne ( dottern). Vad säger lagen om det och om jag har rätt att göra det? Tack.OBS: min fru är amerikanskt medborgare och dottern kan få amerikanskt pass direkt då, så hon kommer att inte stanna där olaglig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad över er dotter.

Gemensam vårdnad

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att båda föräldrarna tillsammans ska fatta beslut om större frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § Föräldrabalken. Vardagliga beslut får den ena föräldern dock fatta självständigt. I vardagliga beslut räknar man till exempel kortare resor eller utflykter, även utomlands. Detta innebär att det som utgångspunkt vid längre utlandsvistelser krävs samtycke från båda föräldrarna för att den ena föräldern ska få resa med barnet.

Vissa länder kräver även ett skriftligt intyg från bägge föräldrarna för att godkänna inresa till landet.

Längre Utlandsvistelse

Vad som räknas som en längre utlandsvistelse är svårdefinierat och det finns ingen uttrycklig definition i lagen, men 6 månader borde räknas som en sådan och du kan således inte ta med barnet till USA utan ditt ex samtycke.

Resa i framtiden

Vill du resa med barnet under längre tid i framtiden så är alternativen att antingen komma överens med ditt ex eller att ansöka om ensam vårdnad. Ansökan om ensam vårdnad sker via en stämningsansökan till Tingsrätten.

Det ska tilläggas att ett olovligt bortförande av barn till ett annat land kan vara straffbart i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3460)
2020-05-31 Kronofogdens hjälp med avhysning från bostad
2020-05-31 Ett särkullbarns rätt till arv
2020-05-31 Är det rimligt att jag ska hämta/lämna barnen till motsvarande förälder varje vecka?
2020-05-31 Dokumentation om enskild egendom

Alla besvarade frågor (80581)