När får jag ut egendom från testamente av mors avlidne sambo

2017-10-26 i Testamente
FRÅGA
HejMin fråga är det att min mor bor i ett hus som hennes avlidne sambo ägde.Han har i sitt testamente skrivit att jag ärver huset, men att min mor skall få bo kvar så länge hon kan.Nu har min mor drabbats av både demens och alzheimer, vilket tvingar henne att flytta till ett hem.Hur kan jag efter detta sätta över huset på mig som arvinge och hur går jag tillväga.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Testamentet är ett arv som du som testamentstagare inte behöver vänta med att få ut om testatorn inte angett annat i testamentet. Om testamentet uppfyller formkraven i 13 kap. 1 § ärvdabalken så kan du använda det för att registrera ägarskap, kontakta Lantmäteriet för mer information. Formkraven är följande. Vid påskriften av testamente ska två vittnen vara närvarande. Vittnen ska också underteckna testamentet och de måste åtminstone veta att det handlar om ett testamente. Vittnen får inte vara under 15 år, ha psykisk störning eller vara nära anhöriga till testatorn eller testamentstagaren. Uppfylls dessa formkrav så gäller testamentet. I vissa fall kan ett testamente vara begränsat på grund av din mors rättigheter som efterlevande sambo att få ut två gånger prisbasbeloppet (ca 90 000 kr) i den mån kvarlåtenskapen efter hennes sambo räcker (18 § sambolagen).

Eftersom ett testamente oftast är särskilt format med viss genom juridisk metod utarbetad innehåll till skydd för den efterlevande sambons intressen så föreslår jag att du kontaktar oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) så att vi kan undersöka möjligheten att göra en juridisk tolkning av hans testamente åt dig och hur snabbt du kan få ut den egendom som du har rätt till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2935)
2021-09-26 Vad man får göra med egendom som man fått genom testamente
2021-09-25 Syskons rätt till arv när testamente finns
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95863)