När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?

2020-07-01 i Efterarv
FRÅGA
Min far har avlidit och föräldrarna har inte upprättat nåt inbördes testamente. Vad får min mor göra med deras gemensamma tillgångar; skog, hus,fonder och obligationer. Vi är fem barn,inga särkullbarn finns, när får vi begära ut vad vi lagenligt har rätt till och hur stor del är det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att era föräldrar fortfarande var gifta vid er fars bortgång och kommer således utgå från det i mitt svar. Reglerna kring arv och när man får ta del av arvet hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Make ärver före gemensamma barn

Om den avlidne var gift vid sin bortgång, så får den efterlevande maken ärva hela kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt" före de gemensamma barnen. När den efterlevande maken sedan går bort har arvingarna till den först avlidne rätt till efterarv (3 kap. 1§ ÄB). Ni kan således först få ut arvet från er far när den efterlevande maken, d.v.s. er mor, har avlidit.

Efterarvet utgör inte någon specifik summa utan räknas ut genom andelsberäkning. Om din fars del i bodelningen bestod av tex 50 kr av 100 kr totalt (50 %), så består ditt efterarv av 50 % av din mors totala kvarlåtenskap.

Arv med fri förfoganderätt

Det som en efterlevande make har ärvt med fri förfoganderätt, får man göra i stort sett vad man vill med – dock får man inte testamentera bort det. Eftersom att ditt efterarv är 50 % av din mamma totala kvarlåtenskap, så får din mamma exempelvis inte testamentera bort den andelen (3 kap. 2§ ÄB). Det vill säga att så länge hon inte testamenterar bort de gemensamma tillgångarna, så får hon göra vad hon vill med tillgångarna – exv. sälja dem.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89903)