När får en ideell förening rättskapacitet?

Jag har läst https://lawline.se/answers/11636 och har lite funderingar. Var går gränsen mellan ideell förening med rättskapacitet och ideell förening utan rättskapacitet? D.v.s. vilka punkter i stadgarna är obligatoriska för att en ideell förenings ska anses ha rättskapacitet? Kan en styrelse bestå av endast 1 person? Kan man hitta svaret på ovanstående i lagar eller praxis?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det undrar du vilka punkter i stadgarna som är nödvändiga för att en ideell förening ska anses ha rättskapacitet. Du undrar även om en styrelse kan bestå av 1 person.


Rättsliga utgångspunkter

Det finns ingen generell lagstiftning för ideella föreningar. Därför är stadgarna viktiga. Stadgarna utgör föreningens "lag" och föreningen är bunden av detta. Eftersom det inte finns någon lagstiftning finns det heller inga krav vad som ska tas upp i stadgarna. Lämpligen bör stadgarna reglera föreningens namn, ändamål, hur beslutsfattande i föreningen sker samt vem som har rätt att företräda föreningen och rättshandla åt föreningen. En ideell förening blir en juridisk person när föreningen bildas, men föreningen kan inte själv rättshandla utan en ställföreträdare måste göra det för föreningen. Till exempel kan det vara styrelsen, vissa styrelseledamöter etc. Det beror på vad som står i stadgarna.


Det är viktigt att stadgar formellt antas, NJA 1973 s 341. I rättsfallet hade en förening inte formellt antagit några stadgar utan bara tillämpat en annan förenings stadgar som sin egna. Eftersom stadgarna inte formellt hade antagits, kan inte en ideell förening anses ha bildats och föreningen hade inte rättskapacitet. Ställföreträdarna som hade rätthandlat för föreningens vägnar blev personligen ansvariga istället. Stöd för att stadgar formellt ska antas finns också i NJA 2022 s. 592, se särskilt p. 14. Rättsfallet handlade om huruvida en ideell förening har haft rättskapacitet. Jag rekommenderar dig att läsa HD:s domskäl som tydligt och pedagogiskt förklarar hur en ideell förening uppstår samt när föreningen anses ha rättskapacitet.


Sammanfattning

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Stadgarna fungerar istället som föreningens lag. För att få rättskapacitet måste föreningen formellt anta stadgar, som åtminstone bör innehålla föreningens namn och hur beslutsfattande sker. Enligt min uppfattning finns inget hinder för att styrelsen ska bestå av en enda person. Det krävs dock minst två personer för att bilda en ideell förening.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!


Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000