När ett testamente ger den efterlevande sambon rätten att bo kvar i ett oförrättat bo, vad ingår i det?

Vi är sambor och vi har skrivit ett testamente och där står det att min sambo skall få bo kvar i oförrättat bo om jag dör före henne.

Vad ingår i oförrättat bo?Ingår tex. sommarstuga, bilar ?Eller är det bara där vi är folkbokförda tex. bostadsrättslägenhet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken, och frågor gällande sambos regleras i sambolagen.

I vanliga fall när man ska förrätta en bodelning mellan sambos är det endast samboegendomen som ingår i bodelningen, se till 8 § sambolagen. Detta är det som du och din sambo menar med ert testamente. Samboegendom är helt enkelt bostad och bohag som samborna har köpt för att använda gemensamt - där gemensam bostad definieras som den hembostaden som man är folkbokförd i, som en eller båda samborna har ägande-/nyttjanderätt till och att det huvudsakliga ändamålet är att bo där gemensamt, vilket regleras i 5 § sambolagen.

I 6 § sambolagen står det vad som är det gemensamma bohaget. Det är främst möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet.

I 7 § sambolagen finner vi dock att sommarhus/fritidshus inte ingår som samboegendom. Där står det att bostad eller bohag som används främst för fritidsändamål inte är samboegendom. Således blir det inte en gemensam bostad om man endast är vid sommarhuset några veckor per år.

Detsamma gäller bilar - då de inte omfattas av sambolagens regler eftersom bilar inte uppfyller definitionen av samboegendom. Vid en eventuell separation ska bilarna inte ingå i en bodelningen med utgångspunkt i sambolagens regler, vilket således innebär att enligt testamentet tillfaller inte bilen din sambo när du dör.

Om ni vill att bilar eller en sommarstuga ska ingå i ert testamente så rekommenderar jag er att skriva om ert testamente, och försöker få det så tydligt som möjligt vad för sorts egendom ni vill ska tillfalla varandra. Om ni känner att ni skulle vilja ha hjälp med upprättandet av ert testamente kan ni boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning