När en make dör, hur fördelas arvet bestående i ägarskap i bolag om det finns särkullbarn?

2019-04-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make och jag äger hälften var i ett handelsbolag. När en part dör, hur fördelas arvet om det finns särkullbarn? Ärver den efterlevande maken 75% ( sin hälfte del + hälften av makens)? eller delas det 50/ 50?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis är viktigt att påpeka att när en make går bort så sker först en bodelning. Är bolaget giftorättsgods kan det bli så att den efterlevande maken tilldelas hela bolaget, även om ni ägde hälften var tillsammans. Detta är eftersom man i princip ska dela lika på den förmögenhet som finns inom äktenskapet.

Om vi förutsätter att en bodelning sker och bolaget fortfarande ägs till hälften mellan er kommer arvet fördelas olika beroende på om ni har gemensamma barn eller inte. Jag tolkar din fråga som att ni inte har gemensamma barn, utan enbart barn utanför äktenskapet. I sådana fall ärver den efterlevande maken ingenting från den andre maken, utan hela arvet går till särkullbarnen. Ett undantag till denna huvudregel är om särkullbarnet väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken.

Äger ni hälften var av handelsbolaget kommer alltså hälften av detta bolaget tillfalla särkullbarnen. Den efterlevande maken behåller sin andel av bolaget på 50 % och särkullbarnen får deras förälders halva på 50 %. Den efterlevande maken ärver inget från den avlidne partnern (som huvudregel).

Det finns dock en möjlighet för er att lämna hela bolaget till den efterlevande maken genom testamente. Detta är under förutsättning att särkullbarnen får sin laglott (laglotten är hälften av det arv som särkullbarnet skulle ärva om inget testamente fanns).

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (928)
2019-06-24 Äganderätt och särkullsbarn i äktenskap
2019-06-23 Arvsfördelning särkullbarn
2019-06-13 Särkullbarn efterarv
2019-06-11 Får särkullbarn ut sitt arv direkt?

Alla besvarade frågor (70278)