När efterlevande make avlidit, hur sker arvskiftet om särkullbarnen redan fått sin laglott?

Hej

Vi är särkullbarn. Vår far gifte om sig efter skilsmässa från vår mor. Vår far avled 2005 och vi erhöll då vår laglott. I testamente har de skrivit in att efterlevande make/make skall ha förfogande rätt tills denne avlider.

Hur beräknas vår arvslott när hans hustru nu har avlidit? Det finns ett testamente som ger särkullbarn samt efterlevande barn till vår fars fru 1/3 av boets totala värde .

Hur sker detta arvskifte ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag förstår testamentet så som att ni är två barn till er far och ett barn till makan som ska var och en ska tilldelas 1/3 av det totala arvet från båda makarna.

När hustrun nu har avlidit har ni två särkullbarn rätt till 28 % var av egendomen
När er far avled fick ni två er respektive laglott, vilken motsvarar hälften av er legala arvslott. (ÄB 7 kap. 1 §) Hade inget testamente funnits hade ni som faderns två barn haft rätt till 50 % var av hans arv (ÄB 2 kap. 1 §), men ni fick alltså ut laglotten på 25 % var. Ni två fick en efterarvsrätt till resterande andel upp till 1/3 av den totala egendomen. Detta motsvarar 28 % var av den återstående egendom som makan fick förfoganderätt över.

Nu när makan har avlidit ska den totala egendomen fördelas mellan alla tre barnen. Ni två faderns barn har redan fått ut en viss del genom laglotten och har nu alltså rätt till 28 % var. Makans barn ska tilldelas resterande 44 %.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning