När börjar ett beslut om kvarsittningsrätt att gälla?

2021-04-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Om ena partnern vid en skilsmässa får kvarsittningsrätt under betänketiden, sker den omedelbart eller måste de båda fortsätta existera under samma tak en tid efter att skilsmässan är meddelad partnern? Jag Uppskattar svar & Önskar Er Alla en Givande Dag ☮️
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta när ett beslut om kvarsittningsrätt i samband med ett mål om äktenskapsskillnad börjar gälla. Regler om kvarsittningsrätt finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Kvarsittningsrätt

I samband med ett mål om äktenskapsskillnad kan domstolen, på begäran av en av makarna, besluta att en av dessa ska ha kvarsittningsrätt i den gemensamma bostaden fram till dess att målet har avgjorts (14 kap. 7 § 1 stycket äktenskapsbalken). Detta innebär att den av makarna som tillerkänns kvarsittningsrätt får ensamrätt till bostaden under den resterande skilsmässoprocessen, det vill säga fram till dess att dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft och den efterföljande bodelningen har förrättats. Observera dock att beslutet när som helst kan ändras av domstolen (14 kap. 7 § 3 stycket äktenskapsbalken). Detta kräver, emellertid, att omständigheterna i det aktuella fallet, på något sätt, har förändrats.

Observera vidare att det slutgiltiga beslutet om vilken av makarna som ska tilldelas bostaden fattas vid bodelningen (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Huruvida en av makarna har fått kvarsittningsrätt har således ingen betydelse i detta hänseende.

Vad gäller i din situation?

I ditt fall torde detta innebära att kvarsittningsrätten kommer att gälla omedelbart från och med att beslut om kvarsittningsrätt har fattats. Makarna ska alltså inte behöva bo under samma tak efter att ett sådant beslut har meddelats.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96482)