När börjar betänketiden om skilsmässa att löpa och har jag rätt att bo kvar i vår gemensamma bostad tills vidare?

2019-09-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag har själv ansökt om skilsmässa. Vi har inga barn under 16. Mitt ansökan handlades av tingsrätten 190701. Min man skriv på delgivnings papper den 20 september. Gäller betänketiden 6 månader från 190701 eller 6 månader från den 20 september? Min man bor i huset nu då det inte är möjligt att bor där tillsammans. Kan jag gör något så att jag istället har tillgång till huset? Jag är rädd att den förfalla under tiden då min man har psykiska besvär.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När det gäller skilsmässa ska sådan föregås av betänketid om båda makarna begär det, om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad eller om bara en av makarna vill skiljas (jfr 5 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken, ÄktB). I ert fall rör det sig således om att det endast är du som vill skiljas varför en betänketid aktualiseras.

När bara den ena maken vill skiljas inleds betänketiden när den ena makens yrkande om skilsmässa delges den andre maken (5 kap. 3 § ÄktB). För dig innebär det att om din make skrev på delgivningspapperen den 20 september börjar betänketiden om sex månader löpa från det datumet. När betänketiden löpt minst sex månader måste en av er kontakta domstolen och begära att äktenskapet upplöses för att skilsmässan ska gå igenom.

Kan ni inte enas om vem som ska bo kvar i fastigheten går det att begära att domstolen ska besluta om det (jfr 14 kap. 5 § ÄktB). Om någon av er begär det kan domstolen bestämma vem av er som ska rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, dock längst fram till att bodelning har skett (14 kap. 7 § första stycket p1 ÄktB). Om du begär att du ska få bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen ska din man få tillfälle att yttra sig därom, innan domstolen tar beslut om vem som har rätt att bo kvar (14 kap. 9 § ÄktB).

Sammanfattningsvis börjar betänketiden i ert fall att löpa från den dag din man skrev på delgivningspapperen, dvs. den 20 september. Kan ni inte enas om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden fram till att bodelning är gjord, kan du begära att domstolen beslutar om vem av er som ska göra det.

Om du har för avsikt att begära att domstolen beslutar att du ska få bo kvar i den gemensamma bostaden kan det vara en god idé att anlita en jurist till hjälp. Det kan även vara en god idé att ha en jurist som företräder dig i den kommande bodelningen. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81800)