När blir egendom man fått i gåva enskild egendom?

2019-07-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag har av min far fått aktierna i hans aktiebolag som gåva, enligt gåvobrev enskild egendom samt att avkastning som löper på gåvan även ska betraktas som enskild egendom. Jag och min fru var gifta vid gåvotillfället. Företaget hade vid gåvotillfället ingen verksamhet utan endast ett mindre belopp kontanta medel på bankkontot. Därefter har jag startat verksamhet i bolaget och tillgångarna har ökat betydligt. Vid en skilsmässa, kommet företaget på något sätt att betraktas som del i bodelning mellan mig och min fru? Eller är företaget att betrakta som min enskilda egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan du ställer regleras i äktenskapsbalken. I 7 kap 1 § äktenskapsbalken sägs att makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, och därför som huvudregel ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken sägs att enskild egendom är egendom som den ena maken har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att den ska vara enskild egendom.

För dig betyder det här att aktiebolaget som du fått av din far är enskild egendom och därmed inte kommer ingå i en bodelning mellan dig och din fru. Din fru har alltså ingen del i inkomsterna du får från företaget och ni kommer inte dela på det vid en skilsmässa.

Har du mer frågor rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.com.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2424)
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

Alla besvarade frågor (77145)