När blev föreningsrätten skyddad genom lag?

FRÅGA
När blev föreningsrätten lag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

"När blev föreningsrätten lag?"

Föreningsrätten/föreningsfriheten är ingen egen lag utan finns reglerad tillsammans med andra fri- och rättigheter i lag.

Föreningsrätten är numera grundlagsskyddad i regeringsformen (RF) år 1974, samt införd och skyddad i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) år 1976. Föreningsrätten har sedan Sveriges inträde i EU 1995 fått ett förstärkt skydd genom att den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har blivit inkorporerad i svensk lag (artikel 11 EKMR).

Föreningsfriheten/föreningsrättens framväxt - historik

Den grundlagsskyddade föreningsfriheten, eller föreningsrätten, innebär rätten att ansluta sig till organisationer tillsammans med andra, för allmänna eller enskilda syften (2 kap. 1 § p.5 RF). Det går inte att ange något exakt datum, utan föreningsrätten har vuxit fram successivt, främst under 1900-talet.

Den fackliga föreningsrätten formuleras exempelvis för första gången i den så kallade decemberkompromissen från 1906 där arbetsgivare och arbetstagare genom sina organisationer ingick en viktig överenskommelse om bl.a. arbetstagares rättigheter. Föreningsrätten i arbetslivet innebär rätten för arbetstagare att tillhöra fackliga organisationer utan att bli kränkt av sin arbetsgivare, exempelvis bli uppsagd p.g.a. att arbetstagaren är medlem i facket (7 § MBL).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (646)
2019-12-31 Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt
2019-12-30 Grundlag, lag och förordning
2019-12-28 Kan enskilda påverka lagstiftningen?
2019-12-27 Var vänder man sig om man inte har råd med advokat

Alla besvarade frågor (76420)