När blev föreningsrätten skyddad genom lag?

När blev föreningsrätten lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

"När blev föreningsrätten lag?"

Föreningsrätten/föreningsfriheten är ingen egen lag utan finns reglerad tillsammans med andra fri- och rättigheter i lag.

Föreningsrätten är numera grundlagsskyddad i regeringsformen (RF) år 1974, samt införd och skyddad i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) år 1976. Föreningsrätten har sedan Sveriges inträde i EU 1995 fått ett förstärkt skydd genom att den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har blivit inkorporerad i svensk lag (artikel 11 EKMR).

Föreningsfriheten/föreningsrättens framväxt - historik

Den grundlagsskyddade föreningsfriheten, eller föreningsrätten, innebär rätten att ansluta sig till organisationer tillsammans med andra, för allmänna eller enskilda syften (2 kap. 1 § p.5 RF). Det går inte att ange något exakt datum, utan föreningsrätten har vuxit fram successivt, främst under 1900-talet.

Den fackliga föreningsrätten formuleras exempelvis för första gången i den så kallade decemberkompromissen från 1906 där arbetsgivare och arbetstagare genom sina organisationer ingick en viktig överenskommelse om bl.a. arbetstagares rättigheter. Föreningsrätten i arbetslivet innebär rätten för arbetstagare att tillhöra fackliga organisationer utan att bli kränkt av sin arbetsgivare, exempelvis bli uppsagd p.g.a. att arbetstagaren är medlem i facket (7 § MBL).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo