När bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas

2018-01-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Har en fundering ang skilsmässa. Om min man vill skiljas och inte jag vad händer då? Vi har 2 barn 10 o 13.5 år. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

I 5 kap. 2 § ÄktB föreskrivs att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. Med betänketid avses en tidsperiod som ett gift par måste vänta innan de har rätt att skiljas och syftar till att förhindra förhastade skilsmässor. Betänketiden börjar att löpa när ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. (5 kap. 3 § ÄktB)

Den make som vill att äktenskapet ska upplösas måste, efter betänketidens slut, framställa ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad. Maken måste alltså meddela rätten att han/hon fortfarande vill skilja sig efter betänketiden. Ett sådant särskilt yrkande måste framställas inom ett år från betänketidens början, annars har frågan om äktenskapsskillnad fallit. (5 kap. 3 § ÄktB)

Från det lagstadgade kravet på betänketid finns ett undantag. Om makarna har levt åtskilda under minst två år uppställs inget krav på betänketid. (5 kap. 4 § ÄktB)

När en dom från tingsrätten meddelats om äktenskapsskillnad, är äktenskapet upplösts. (5 kap. 6 § ÄktB)

Sammanfattningsvis krävs inte båda makarnas samtycke för att ett äktenskap ska upplösas men däremot är en betänketid lagstadgad i syfte att ge makarna en "tid att tänka" om de verkligen vill att äktenskapet ska upplösas.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98676)