När är ett bedrägeribrott begånget?

FRÅGA
Köpte en bil på distans genom telefonsamtal där säljaren sa exakta orden "handen på hjärtat, det är inga repor, ingen rost, nya fälgar och allt är bra skick"Jag får bilen hemkörd och börjar kolla runt på den (han som kom med bilen lämnade platsen direkt)-Repor stora som små runt hela bilen.-Rostfläckar mitt i karossen som dolts med svart fett (svart bil) -alla 4 fälgar är kantstötta-cigarettmärken i bilen vid förarstol och fönster-bilen hade gått 1000 mil mer än vad som annonserats-frontspoiler var sprucken-fick bara 1 bilnyckel (var ej informerad alls om detta)Har anmält till ARN osv då dem vägrar ta tillbaka den fast jag påvisat om 14dagar ångerrätt vid distansköp alltid gäller oavsett.Min fråga är, är detta tillräckligt för att polisanmäla som bedrägeri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om säljaren gjort sig skyldig till bedrägeri. Nedan kommer jag kort redogöra för bedrägeribestämmelsen för att sedan koppla regeln till din fråga.

Regler om brott, och regler kopplade till brott, finns i brottsbalken (BrB).

Bedrägeri

Bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § BrB. Bestämmelsen innebär kortfattat att gärningsmannen vilseleder den utsatta, och att vilseledandet leder till att den utsatta vidtar en disposition. Dispositionen ska i sin tur innebära (ekonomisk) skada för den utsatta, och vinning för gärningsmannen. För enkelhetens skull kan vi dela in regeln i tre delar: vilseledande, disposition och förmögenhetsöverföring.

Bedrägeribrottet ställer ett visst krav på att vilseledandet ska bestå i någon form av oredligt beteende som är avsett att påverka en annan persons agerande, dvs den utsatta ska sättas i felaktig tro om något. Det räcker exempelvis inte med att ett allmänt överdrivet lovprisande av försäljningsvaror leder till att köparen gör en dålig affär. Däremot kan uppenbart oriktiga uppgifter om väsentliga egenskaper hos varan ses som ett relevant vilseledande.

Om vilseledande anses föreligga, blir nästa fråga om vilseledandet har påverkat den utsatte i sådan grad att en disposition har gjorts, dvs att köparen köpt varan. Det är viktigt att poängtera att köpet ska vara en direkt konsekvens av säljarens uttalande eller gärning. Om en köpare ändå hade köpt varan, oavsett säljarens agerande, blir det inte fråga om ett bedrägligt förfarande. Säljaren ska alltså ha orsakat köpet.

Det behöver inte föreligga en, per definition, ekonomisk skada för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Även i de fall säljarens motprestation är annorlunda än vad som utlovats uppfylls rekvisitet. Skadan består då ofta i att köparen inte kan tillgodogöra sig värdet av säljarens motprestation på samma sätt som om den utlovade prestationen hade gjort. I fråga om ekonomisk vinning för säljaren, krävs att säljaren på något sätt dragit nytta av vilseledandet. Detta kan komma till uttryck på flera sätt men ett i sammanhanget aktuellt exempel är att säljaren säljer bilen för ett pris som inte motsvarar bilens värde. Om en vinning inte uppstått för säljaren, aktualiseras istället ansvar för oredligt förfarande (9 kap. 8 § BrB).

Vad innebär det här för dig?

Tyvärr kan jag inte ge ett konkret besked om säljaren i ditt fall gjort sig skyldig till bedrägeri. I ljuset av hur du beskriver situationen, tolkar jag det som att de uppgifter som säljaren lämnat dels har stor betydelse för bilen och bilens värde, dels att uppgifterna varit väsentliga för din villighet att köpa bilen. Även det faktum att säljaren uttryckligen sagt att dessa fel inte finns kan i detta avseende beaktas. Detta talar för att ett bedrägeribrott kan vara begånget.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?