När är en tjänst felaktig?

När kan en tjänst anses som felaktig? Och när ska bedömningen göras huruvida en vara är felaktig eller inte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör tjänster och när de kan anses felaktiga. Det framgår inte om det är köp av tjänst mellan två företag eller mellan ett företag och en privatperson som då benämns konsument. Det senare fallet är dock vanligast och frågan kommer därför besvaras utifrån situationen att säljaren är ett företag och köparen är konsument. Om situationen är en annan i ditt fall är du välkommen att återkomma med en annan fråga specificerat med detaljer av din situation.

En tjänst är felaktig om…

En tjänst anses vara felaktigt om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva när det kommer till professionellt utförande och material. Tjänsten ska vara fackmässig alltså. Fel kan föreligga om tjänsten utförts fackmässigt men tjänsten ändå inte stämmer överens med vad som avtalats mellan säljaren och köparen av tjänsten. Tjänsten är felaktig om det inte uppfyller krav enligt lagstiftning så som produktsäkerhetslagen t.ex. Tjänsten anses även vara felaktig om tjänsten inte innehöll tilläggsarbeten som krävs för att undvika allvarlig skada, om resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnas eller om säljaren av tjänsten gett ut en garanti för resultatet och resultatet sedan försämras under garantitiden. Alla grunder för fel anges i Konsumenttjänstlagen (förutsatt att säljaren är ett företag och köparen är konsument). (9 - 23 § Konsumenttjänstlagen)

Sedan kan ju en tjänst försenas eller förlängas, vilket inte brukar kallas "fel" men innebär ändå att en kund får återhålla betalning eller till och med häva hela avtalet om förseningen är väsentligt stor.

Reklamation

Bedömningen om tjänsten är felaktig beror på vilket fel man åberopar. Om man ser under tjänstens gång att tjänsten inte utförts fackmässigt kan man meddela detta till säljaren direkt men oftast hittar man felen med tjänsten när den är fullgjord och man kan se resultatet. Det finns alltså ingen bestämt tidpunkt för när man kan åberopa fel, däremot måste köparen informera den som utfört tjänsten att konsumenten upptäckt felaktigheter = reklamera (17 § Konsumenttjänstlagen). Konsumenten måste däremot hålla sig inom en tidsfrist, d.v.s. konsumenten måste reklamera inom 3 år efter att tjänsten avslutats. Det är den yttersta gränsen för reklamationer men konsumenten ska egentligen framföra sina klagomål efter rimlig tid efter konsumenten upptäckt felet. Vad som är en rimlig tid beror på vad det är för typ av fel och kan inte bestämmas i förväg. Om man reklamerar inom 2 månader anses det dock alltid inom rimlig tid, men beroende på felet kan det vara längre tid från upptäckten. Observera att en längre yttre gräns för tidsfristen gäller när tjänsten är arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker. Då gäller 10 år.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo